Poprzednia

ⓘ Python Software Foundation




Python Software Foundation
                                     

ⓘ Python Software Foundation

Python Software Foundation – organizacja nie nastawiona na zysk zajmująca się językiem programowania Python. Została założona 6 marca 2001. Misja fundacji polega na promowaniu, ochronie i rozwoju języka Python, a także wspieraniu międzynarodowej społeczności programistów piszących w tym języku. PSF jest odpowiedzialna za nadzorowanie procesów odbywających się w ramach tejże społeczności, takich jak rozwijanie jego głównej dystrybucji, zarządzanie prawami oraz pozyskiwanie funduszy. Python Software Foundation otrzymała w 2005 roku prestiżową nagrodę Horizon przyznawaną przez Computerworld za wkład w nowoczesne technologie.

                                     

1. Misja PSF

Zadania i cele fundacji, a także kierunki oraz zakres jej działania są zdefiniowanie w dokumencie określanym jako misja fundacji. Zgodnie z nią, PSF:

 • zapewnia prawną ochronę nazwy Python, a także nazw handlowych i oznaczeń, do których prawa posiada PSF
 • współpracuje z Open Source Initiative w celu zapewnienia zgodności licencji PSF są z Definicją Otwartego Źródła the Open Source Definition
 • upowszechnia, promuje i wspiera działania mające na celu rozwój zasobów edukacyjnych oraz technologii związanych z językiem Python; dotyczy to między innymi utrzymania strony internetowej, planowania poświęconych językowi Python konferencji czy fundowanie tzw. grantów na projekty o otwartym kodzie źródłowym
 • zbiera fundusze w celu wspierania działalności PSF
 • stara się o uzyskanie praw do wcześniejszych wersji Pythona oraz programów i narzędzi związanych z językiem Python w celu wydania ich na licencji PSF dla wygody użytkowników
 • wspiera badania naukowe dokonywane w interesie publicznym i związane z językiem Python
 • zarządza zmianami w głównym kodzie Pythona oraz innych otwartych kodach źródłowych związanych z językiem Python
 • tworzy główną dystrybucję Pythona oraz udostępnia ją publicznie i za darmo
 • dysponuje prawami do Pythona w wersji 2.1 i kolejnych.
 • ustala treść licencji PSF w taki sposób, aby zapewnić prawa licencjobiorców do swobodnego uzyskiwania, użytkowania, przekazywania oraz modyfikowania treści, do których prawa posiada PSF

Misja w obecnym brzmieniu została uchwalona przez zarząd fundacji 2 marca 2002 z poprawkami z 15 kwietnia 2006. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie uchwał zarządu.

                                     

2. Członkostwo w PSF

Jako organizacja nie nastawiona na zysk, fundusze na swoją działalność PSF czerpie między innymi ze składek członkowskich. Dzięki temu jest ona podmiotem prawnym, który może dysponować majątkowymi prawami autorskimi oraz znakami handlowymi związanymi z językiem Python. Członkowie PSF wspierają zarówno język programowania, jak i społeczność; są oni reprezentantami społeczności przy ustalaniu dalszych kierunków działania PSF.

                                     

2.1. Członkostwo w PSF Rodzaje członkostwa

Istnieją trzy rodzaje członkostwa w PSF:

 • Sponsorzy to członkowie nominowani, którzy opłacają coroczną składkę członkowską.
 • Członkowie nominowani to osoby prywatne lub instytucjonalne firmy, które wykazały się zaangażowaniem w rozwój języka lub w znaczący sposób przysłużyły się społeczności. Są oni nominowani i wybierani przez istniejących członków fundacji.
 • Członkowie emerytowani to byli nominowani lub byli sponsorzy, którzy nie posiadają już prawa głosu i nie są brani pod uwagę przy ustalaniu quorum.
                                     

2.2. Członkostwo w PSF Otrzymanie członkostwa w PSF

Aby zostać członkiem PSF, należy przejść przez następujące etapy:

 • Wypełnienie i wysłanie formularza członkowskiego przynajmniej dziesięć dni przed zebraniem, na którym będą rozważane nowe kandydatury.
 • Nominacja przez obecnego członka PSF. Nominacja członkowska jest formą uznania za zasługi dla języka lub społeczności. Zaakceptowanie nominacji oznacza potwierdzenie chęci promowania języka jak również dalszego wspierania społeczności.
 • Akt wybrania kandydata na członka przez obecnych członków fundacji. Wybory odbywają się na corocznych spotkaniach, zwykle podczas konferencji PyCon.

Sponsorzy muszą dodatkowo opłacić roczną składkę członkowską.

Podczas nominacji i powoływania nowych członków obecni członkowie PSF biorą pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie i pracę kandydata; rozważają przy tym następujące kryteria:

 • aktywność w jednej z grup skupiających członków społeczności
 • bycie widocznym przynajmniej kilku obecnych członków powinno słyszeć wcześniej o kandydacie; przynajmniej jeden powinien wiedzieć wystarczająco dużo, aby kandydata wspierać w jego dalszej drodze
 • podjęcie pewnej odpowiedzialności
 • przejawianie zainteresowania toczącymi się pracami nad językiem
 • dokonanie znaczącego wkładu w projekt


                                     

3. Wolontariat

PSF współpracuje z wolontariuszami, którzy wspierają fundację w jej działaniach i pomagają w wykonywaniu zadań wynikających z misji fundacji. Wolontariuszem zostać może każda osoba zainteresowana współpracą, która zgłosi się na liście mailowej wolontariuszy. Wolontariusze zajmują się między innymi organizowaniem konferencji PyCon, reprezentowaniem PSF na innych konferencjach, pomocą w zdobywaniu funduszy i sponsorów, przeprowadzaniem prezentacji na temat fundacji w lokalnych grupach użytkowników oraz oferują swoją pomoc przy okazji innych inicjatyw fundacji.

                                     
 • Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych. Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation która
 • Brukseli van Rossum otrzymał od Free Software Foundation nagrodę FSF Award for the Advancement of Free Software za 2001 rok. Otwarte oprogramowanie Witryna
 • konkurs Google Code - in. Projekty, które wzięły udział, to: Apache Software Foundation wsparcie dla społeczności serwera Apache i projektów open source
 • CPython określenie standardowej implementacji języka programowania Python napisanej w języku programowania C. To określenie jest stosowane w przypadku
 • Free Software Foundation Award for the Advancement of Free Software nagroda przyznawana co roku człowiekowi, który zasłużył się największym wkładem w
 • rozwój frameworka zapewniała będzie nowo utworzona fundacja Django Software Foundation Automatycznie generowany i kompletny panel administracyjny, z możliwością
 • są obecnie rozwijane przez ten sam zespół programistów w Apache Software Foundation 2004: Pierwsza wersja projektu Solr zostaje stworzona przez Yonika
 • PHP, Python Ruby i Smalltalk. Mimo iż został on opracowany przy Facebooku, teraz jest projektem open source w inkubatorze Apache Software Foundation Realizacja
 • niego zbliżony w założeniach. Obecnie jego rozwojem zajmuje się Cake Software Foundation Inc. Kompatybilność z językiem programowania PHP w wersjach 4 oraz
 • do kodu źródłowego fundacji Apache Software Foundation Tego samego dnia przedstawiciele The Document Foundation oświadczyli, iż fundacja dalej zamierza
 • Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, następnie przekazany Apache Software Foundation organizacji, która rozwija go do dnia dzisiejszego. Zestaw narzędzi