Poprzednia

ⓘ Mircea Druc
                                     

ⓘ Mircea Druc

Absolwent wydziału historii i filologii Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego 1960 oraz wydziału filologii Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego 1964. Doktoryzował się z ekonomii w 1970 na Akademii Nauk ZSRR. Kształcił się także w zakresie psychologii na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.

W latach 1964–1967 zatrudniony w radzieckim ministerstwie lotnictwa cywilnego. Po uzyskaniu doktoratu w pierwszej połowie lat 70. wykładał w Instytucie Politechnicznym w Kiszyniowie na stanowisku profesorskim, następnie przez dwa lata pracował na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Później był kierownikiem badań w jednym z moskiewskich instytutów naukowych, badaczem w kijowskim instytucie automatyki, kierownikiem sekcji w fabryce mebli w Czerniowcach, a od 1985 wykładowcą na uczelniach w tej miejscowości.

W okresie przemian politycznych związany z Frontem Ludowym Mołdawii. W 1990 wybrany do Rady Najwyższej Mołdawskiej SRR. W wyborach tych przedstawiciele frontu i umiarkowani komuniści zyskali większość w mołdawskim parlamencie. 26 maja 1990 Mircea Druc objął nowo utworzone stanowisko premiera Mołdawskiej SRR, wchodzącej wciąż w skład ZSRR. Urząd ten sprawował do 28 maja 1991, pięć dni wcześniej zmieniono nazwę państwa na Republikę Mołdawii.

W 1992 kandydował jako niezależny w wyborach prezydenckich w Rumunii. Z wynikiem 2.75% zajął ostatnie miejsce wśród sześciu kandydatów. Od 1992 do 1993 był przewodniczącym partii chadeckiej powstałej na bazie Frontu Ludowego Mołdawii.

Przeniósł się następnie do Rumunii, gdzie stanął na czele niewielkiego ugrupowania politycznego. Do 2001 współpracował z różnymi instytucjami w Bukareszcie i Kiszyniowie. Następnie do 2004 był urzędnikiem w rumuńskim resorcie spraw zagranicznych, był wówczas radcą handlowym w rumuńskich placówkach w Brazylii. Później został doradcą w Rumuńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Angażował się w dalszym ciągu w działalność polityczną. W 2004 wstąpił do Partii Wielkiej Rumunii, a w 2008 kandydował do parlamentu z ramienia Partii Demokratyczno-Liberalnej.

Żonaty w Marianą Druc, ma dwie córki. Odznaczony m.in. Orderem Republiki 2010 oraz Orderem Gwiazdy Rumunii II klasy 2014.

                                     
  • Mircea Diaconu ur. 24 grudnia 1949 w miejscowości Vlădești rumuński aktor filmowy i teatralny, wykładowca akademicki, a także polityk, w 2012 minister
  • Mircea Mureșan ur. 11 listopada 1928 w Sybinie rumuński reżyser i scenarzysta filmowy. Twórca ponad 20 filmów fabularnych i telewizyjnych. W 1955 ukończył
  • Mircea Pavlov ur. 14 września 1937 w Saloncie rumuński szachista, mistrz międzynarodowy od 1977 roku. W latach 60. i 70. XX wieku należał do ścisłej
  • Mircea Anastasescu ur. 18 marca 1931 w Bukareszcie rumuński kajakarz, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1952 w Helsinkach, Igrzysk Olimpijskich w 1956
  • Mircea - Sergiu Lupu ur. 28 sierpnia 1962 francuski szachista pochodzenia rumuńskiego, arcymistrz od 1995 roku. Od końca lat 80. należał do szerokiej
  • Mircea Irimescu ur. 13 maja 1959 w Krajowej rumuński piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Irimescu zawodową karierę rozpoczynał w 1976 roku w
  • Mircea Ion Snegur ur. 17 stycznia 1940 we miejscowości Trifănesti w rejonie Florești mołdawski polityk i agronom, działacz komunistyczny, w latach
  • Mircea Tiberian ur. 4 maja 1955 w Klużu - Napoce rumuński muzyk jazzowy oraz nauczyciel akademicki na Narodowym Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie
  • Mircea Fulger ur. 26 stycznia 1959 były rumuński bokser kategorii lekkopółśredniej. Na letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles zdobył brązowy
  • Mircea Gheorghe Hava ur. 26 grudnia 1956 w Oradei rumuński polityk, inżynier i samorządowiec, długoletni burmistrz miejscowości Alba Iulia, poseł do

Użytkownicy również szukali:

...
...
...