Poprzednia

ⓘ Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
                                     

ⓘ Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach – zespół publicznych szkół artystycznych w Kielcach, w skład którego wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne. W zespole szkół uczy się ponad 300 uczniów w 13 klasach. Szkoła kształci w następujących specjalnościach: techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe: ceramika artystyczna, techniki malarskie i pozłotnicze, tkanina artystyczna, meblarstwo artystyczne.

Dewiza szkoły brzmi: Ars, scientia et labor łac. Sztuka, nauka i praca.

                                     

1. Historia

Kielecki Zespół Szkół Plastycznych wywodzi się z Wojewódzkiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych, która została założona jesienią 1945 r. dzięki staraniom Henryka Czarneckiego, który był też długoletnim dyrektorem szkoły.

Początkowo szkoła funkcjonowała w kilku nieprzystosowanych do nauczania budynkach, porozrzucanych po całym mieście. Brakowało wyposażenia pracowni, które były niezbędne do funkcjonowania szkoły o profilu artystycznym.

Następcą dyrektora Czarneckiego był Stefan Dulny, jeden z pierwszych absolwentów kieleckiego Plastyka. To za czasów jego dyrekcji, Szkoła uzyskała nową siedzibę przy obecnej ulicy Radiowej i budynek internatu. Dyrektor Stefan Dulny sfinalizował również budowę budynku pracowni. W roku 1972 kieleckie liceum otrzymało imię Józefa Szermentowskiego.

Kolejnym dyrektorem szkoły był od roku 1979 Tadeusz Maj. Pod jego rządami Szkoła zmieniła profil działania. Powołano nowe specjalizacje, unikatowe w skali kraju. Nauczyciele otrzymali daleko idącą autonomię w konstruowaniu programów autorskich i doborze form ich realizacji. Szkoła nawiązała kontakty zagraniczne. Praktyki i plenery w krajach Europy Zachodniej stały się rzeczywistością. Zapoczątkowano lata monograficzne i spotkania z wybitnymi osobowościami świata kultury, sztuki i nauki. Reorganizacje Szkoły prowadzone od 1986 roku uczyniły ją największą średnią szkołą artystyczną w Polsce. W 1996 roku z inicjatywy Bronisława Maja w murach szkoły powstał teatr Ecce Homo, który od 2000 roku organizował coroczny Przegląd Teatrów Alternatywnych. Od 2007 roku teatr przeniósł się do własnej siedziby, która mieści się w Kielcach w zabudowaniach dawnej Bazy Zbożowej.

Obecnie funkcję dyrektora pełni Maria Kowalczyk, absolwentka kieleckiego liceum.

                                     

2.1. Struktura i kadra Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych POSSP

Jest to 6. letnia szkoła artystyczna dająca wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie gimnazjum i liceum profilowanego, kończąca się maturą. Obok bloku zajęć ogólnokształcących szkoła ta prowadzi zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu. Po ukończeniu klasy drugiej uczniowie wybierają specjalizację, którą kontynuują do końca edukacji w szkole. Uwieńczeniem nauki jest praca dyplomowa w zakresie rysunku i malarstwa oraz wybranej specjalizacji, realizowana w ostatniej klasie tuż przed egzaminem maturalnym.

W POSSP istnieją następujące specjalizacje:

 • reklama wizualna
 • techniki graficzne /grafika warsztatowa i komputerowa
 • artystyczne techniki malarskie i pozłotnicze
 • ceramika artystyczna.
 • tkanina artystyczna
 • techniki rzeźbiarskie
                                     

2.2. Struktura i kadra Liceum Plastyczne

Jest to 4-letnia szkoła artystyczna dająca specjalistyczne wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie liceum profilowanego, kończąca się maturą. Uczniowie rozpoczynający naukę mają możliwość wyboru następujących specjalizacji:

 • meblarstwo artystyczne.
 • artystyczne techniki malarskie i pozłotnicze
 • tkanina artystyczna
 • reklama wizualna
 • techniki rzeźbiarskie
 • ceramika artystyczna

Uzupełnieniem głównego przedmiotu zawodowego są zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu. W ostatniej klasie uczniowie zdają egzamin dyplomowy z rysunku i malarstwa oraz wybranej specjalizacji i egzamin maturalny.

                                     

2.3. Struktura i kadra Kadra

W szkole pracuje ponad 70 nauczycieli, w tym około 40 nauczycieli przedmiotów artystyczno-zawodowych. W internacie opiekę wychowawczą sprawuje 12 nauczycieli. Ponadto w szkole i internacie zatrudnionych jest ponad 50 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele to w większości absolwenci szkoły.

                                     

3. Edukacja

Edukacja przebiega w dwóch zasadniczych blokach przedmiotowych: ogólnokształcącym i artystycznym. W przekazywaniu wiedzy ogólnej szczególny nacisk położony jest na przedmioty humanistyczne i naukę języków obcych, wiodący język angielski oraz język francuski lub niemiecki. Wśród przedmiotów bloku artystycznego obok głównego, wybranego kierunku dominują rysunek i malarstwo, podstawy projektowania i historia sztuki.

Treści programowe realizowane są poprzez:

 • plenery i praktyki krajowe i zagraniczne
 • sesje naukowe z udziałem wybitnych autorytetów w dziedzinie nauki i sztuki
 • konkursy
 • wycieczki krajowe i zagraniczne.
 • zajęcia dydaktyczne

Zdecydowana większość zajęć odbywa się z podziałem na kilku lub kilkunastoosobowe grupy. Uczniowie objęci są programami profilaktycznymi, mają zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W pierwszych latach nauki młodzież ma obowiązkowe zajęcia na krytym basenie.                                     

4.1. Kierunki Reklama wizualna

Kształtowanie komunikatu wizualnego. Różnorodność form przekazu. Projekty dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Struktura i budowa form przestrzennych. Projektowanie przestrzeni użytkowych i ekspozycyjnych.

Uczniowie wykonują:

 • prace w zakresie projektowania, modelowania, wyobraźni przestrzennej oraz aranżacji wnętrz.
 • opracowanie linii reklamowej dla instytucji i firm m.in. logo, foldery, katalogi, wizytówki, strony WWW, makiety stoisk ekspozycyjnych
 • projekty znaków graficznych
                                     

4.2. Kierunki Ceramika artystyczna

Projektowanie i realizacja wyrobów ceramicznych. Poszukiwanie autorskich rozwiązań plastycznych i technologicznych związanych z tworzywem ceramicznym.

Uczniowie wykonują:

 • płaskie i przestrzenne formy użytkowe i dekoracyjne z wykorzystaniem różnorodności tworzyw ceramicznych m.in. glina, porcelana, porcelit i techniki naszkliwne.
                                     

4.3. Kierunki Techniki malarskie i pozłotnicze

Kształtowanie umiejętności świadomego posługiwania się technikami malarskimi i pozłotniczymi w oparciu o wzory dawnych mistrzów. Procesy technologiczne i materiały stosowane w realizacji zadań malarskich i pozłotniczych.

Uczniowie wykonują:

 • prace inspirowane i kopie malarstwa minionych epok w technikach wodnych, pastelowych i olejnych na kartonie, pergaminie, płótnie i desce
 • ramy według projektów autorskich lub kopie do obrazów i luster
 • złocenia z zastosowaniem technik tradycyjnych i współczesnych
                                     

4.4. Kierunki Techniki rzeźbiarskie

Studia z natury i prace z wyobraźni o zróżnicowanej problematyce formalnej i treściowej.

Uczniowie wykonują:

 • formy przestrzenne i reliefowe
 • odlewy z brązu.
 • rzeźba w kamieniu
 • rzeźba w drewnie, możliwość wykorzystania polichromii i technik złotniczych
                                     

4.5. Kierunki Tkanina artystyczna

Różnorodność rodzajów i technik tkackich. Tkanina tradycyjna i współczesna tkanina artystyczna – unikatowa i eksperymentalna.

Uczniowie wykonują:

 • miniatury tkackie
 • tkackie formy przestrzenne
 • tkaniny nicielnicowe.
 • gobeliny
                                     

4.6. Kierunki Techniki graficzne

Grafika warsztatowa i komputerowa. Konstruowanie komunikatu wizualnego. Techniki i technologie stosowane w użytkowych, reklamowych i wydawniczych technikach graficznych.

Uczniowie wykonują:

 • grafikę warsztatową m.in. linoryt, sucha igła, akwaforta
 • proste animacje cyfrowe.
 • projekty użytkowe z wykorzystaniem grafiki wektorowej i bitmapowej
 • projekty grafiki w sieciach komputerowych, strony www
                                     

4.7. Kierunki Meblarstwo artystyczne

Projektowanie i realizacja unikatowych obiektów meblarskich z uwzględnieniem zasad ergonomii, funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Tradycja artystyczna i technologiczna w meblarstwie a współczesne projektowanie mebli.

Uczniowie wykonują:

 • kopie mebli zabytkowych
 • meble stylizowane
 • renowację mebli
 • meble współczesne według projektów autorskich
                                     

5. Znani absolwenci

 • Stanisław Wójcikowski – profesor ERO ONAC w Soisy sur Seine.
 • Stanisław Gierada – profesor ASP w Gdańsku
 • Antoni Janusz Pastwa – profesor ASP w Warszawie
 • Leszek Mądzik – dyrektor i kierownik artystyczny Sceny Plastycznej KUL w Lublinie
 • Marian Rumin – dyrektor BWA w Kielcach
 • Marian Czapla – profesor ASP w Warszawie
 • Wincenty Kućma – profesor ASP w Krakowie
                                     
 • Liceum Plastyczne w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im Józefa Szermentowskiego w Kielcach Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Kole
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im Józefa Szermentowskiego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Zespół Szkół Ekonomicznych im Oskara
 • nauczyciele Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych im Józefa Szermentowskiego w Kielcach BWA Kielce 1995 Artyści polscy na otwarcie Galerii BWA w Ostrowcu