Poprzednia

ⓘ Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
                                     

ⓘ Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

W 1994 roku przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie z inicjatywy Józefa Rusieckiego powstało prywatne autorskie liceum ogólnokształcące, które do dziś korzysta z bazy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w uczelni miała miejsce w październiku 1997 roku. Wówczas to otwarto Wydział Pedagogiczny, którego pierwszym sześćdziesięciu studentom indeksy wręczył założyciel oraz pierwszy rektor uczelni, a obecnie jej patron Józef Rusiecki.

W 1998 roku uczelnia wzbogaciła swoją ofertę akademicką o dwa nowe kierunki: animację turystyki i rekreacji oraz promocję zdrowia. Drugi w historii rok akademicki placówka zainaugurowała z liczbą około tysiąca studentów, kształcących się zarówno na studiach dziennych, jak i podyplomowych. Tuż przed rozpoczęciem drugiego roku akademickiego na terenie uczelni zorganizowano pierwszą w jej historii sesję naukową zatytułowaną "Człowiek w relacjach edukacyjnych”, w której udział wzięli pracownicy naukowi z innych olsztyńskich uczelni wyższych, a także reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego.

Do drugiej konferencji, tym razem już międzynarodowej doszło w 1999 roku. Jej współorganizatorami poza Olsztyńską Szkołą Wyższą była olsztyńska Akademia Rolniczo-Techniczna oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Poza gośćmi z polskich uczelni, na konferencji pojawili się również naukowcy z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Czech. Zarówno ta, jak i wcześniejsza konferencja zostały uwieńczone materiałami wydanymi we własnym wydawnictwie.

Tego samego roku otwarto także dwa kolejne kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię. Wiązało się to z powołaniem do życia drugiego po Wydziale Pedagogicznym, Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Uczelnia zapoczątkowała także wydawanie pisma akademickiej społeczności studentów i pracowników OSW "Dialog” oraz powołała do życia Studium Języków Obcych, a także Klub Turysty.

8 listopada 2000 w wypadku samochodowym zginęli założyciel i dotychczasowy rektor uczelni Józef Rusiecki oraz Wiesław Ciczkowski, prorektor uczelni. Decyzją senatu 7 grudnia nowym rektorem wybrany został Witold Tulibacki, natomiast funkcję prorektora objął Stanisław Kawula. Prowadzeniem placówki zajęła się także żona zmarłego założyciela Helena Rusiecka oraz jego córka Agnieszka Sawicka.

                                     

1. Wydziały i kierunki kształcenia

W ramach uczelni działają następujące wydziały:

 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 • Pedagogika specjalna
 • Filologia: anglistyka
 • Pedagogika
 • Wychowanie fizyczne
 • Wydział Wychowania Fizycznego
 • Wydział Fizjoterapii
 • Fizjoterapia
 • Wydział Zdrowia Publicznego
 • Zdrowie publiczne
 • Kosmetologia
                                     

2. Władze

 • Rektor: prof. dr hab. Henryk Kostyra
 • Dziekan Wydziału Fizjoterapii: dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
 • Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych: dr hab. Danuta Wajsprych prof. OSW
 • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego: dr Jarosław Marcinkowski
 • Prorektor: dr hab. Waldemar Żebrowski prof. OSW
 • Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego: dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk
 • Dyrektor ds. administracyjnych: mgr Jarosław Kulbaba

Po śmierci założyciela uczelni Józefa Rusieckiego, jego żona Helena Rusiecka objęła funkcję dyrektora uczelni oraz jej założyciela.