Poprzednia

ⓘ Alpinizm
Alpinizm
                                     

ⓘ Alpinizm

Alpinizm ma dwa albo trzy znaczenia, szersze i węższe.

1A. W sensie najbardziej dosłownym alpinizm to każda wspinaczka górska uprawiana w Alpach.

1B. W sensie potocznym alpinizm to każda wspinaczka górska inaczej wspinaczka wysokogórska uprawiana w górach wysokich o rzeźbie alpejskiej, ale nie tylko w samych Alpach.

2. Natomiast według polskich ustawodawców alpinizm jest jeszcze szerszą dziedziną sportu, obejmującą w zasadzie każdy rodzaj wspinaczki wymagający pewnego przygotowania specjalistycznego i na ogół specjalistycznego ekwipunku:

 • alpinizm jaskiniowy
 • wspinaczkę sportową,
 • wspinaczkę wysokogórską,
 • narciarstwo wysokogórskie.

W kilku językach występują odpowiedniki określeń "chodzący po górach”, "chodzenie po górach” lub zbliżone angielskie mountaineer czy hiszpańskie montañismo. Również szerokie znaczeniowo, choć związane z konkretnym masywem Tatr jest polskie taternik i taternictwo, które nosiło kiedyś w naszym języku charakter bardziej uniwersalny, ale zostało w owym najszerszym znaczeniu zdominowane przez słowo alpinizm. Dziś określenie alpinizm i alpinista jest powszechnie zrozumiałe w świecie.

Ze względu na to, że Alpy obfitują w niemal każdy rodzaj formacji skalnych i lodowych, oraz na to, że większość technik wspinaczkowych została zapoczątkowana w Alpach, termin alpinizm w języku polskim rozszerzył swe znaczenie na wszystkie rodzaje wspinaczki górskiej, niezależnie od tego jak i gdzie się ją uprawia – i choć po II wojnie światowej rywalizował w tym ogólniejszym znaczeniu z terminem taternictwo, to tę rywalizację wygrał. Natomiast inne terminy urobione od konkretnych łańcuchów górskich, takie jak andynizm, himalaizm, a nawet pireneizm, dotyczą wspinaczki ograniczonej geograficznie do konkretnych rejonów.

Stąd np. nazwa organizacji, zrzeszającej większość klubów wysokogórskich czyli klubów wspinaczkowych w Polsce, brzmi Polski Związek Alpinizmu.

Powszechnie uznaje się, iż inicjatorem alpinizmu w sensie dosłownym 1A, rozumianego jako poznawanie i zdobywanie Alp metodami wspinaczkowymi, był w II połowie XVIII wieku szwajcarski przyrodnik z Genewy Horacy–Benedykt de Saussure.

                                     
 • podgrupy, do których należą dobrze wyszkoleni sportowcy. Sekcje sportowe: alpinizm biathlon bieg na orientację gimnastyka kolarstwo lekkoatletyka łyżwiarstwo
 • Komisję Taternictwa Zarządu Głównego PTTK, a w latach 1954 1956 Sekcję Alpinizmu ZG PTTK i GKKF. Ponowne powołanie do życia Klubu Wysokogórskiego, już
 • Współpracuje z czasopismami związanymi tematycznie z turystyką, m.in. Góry i Alpinizm Sudety i Karkonosze a także z wydawnictwami, dla których napisał
 • związany z klubami wspinaczkowym i jaskiniowym w Gliwicach. Instruktor alpinizmu PZA. W 1982 wziął udział w wyprawie na Makalu, a w sezonie 1984 85 był
 • istniejący od 1951 r. Klub Wysokogórski, zrzeszony w Polskim Związku Alpinizmu z siedzibą we Wrocławiu, gromadzący osoby, których pasją są góry, turystyka
 • literatura, muzyka, malarstwo i rzeźbiarstwo. Przyznano również medale z alpinizmu Toni Schmid i Franz Schmid za wejście na szczyt Matterhorn od strony
 • Kilka pensjonatów z restauracjami, niewielkie, lecz interesujące muzeum alpinizmu Francuski urząd statystyczny fr. Kontrola autorytatywna  gmina we
 • i strzelec sportowy. Kuliś jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Alpinizm uprawia od roku 1969. Jest współzałożycielem Akademickiego Klubu Alpinistycznego
 • wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Termin powstał w podobny sposób jak alpinizm który dziś często jest równoznaczny ze wspinaczką górską himalaizm czy

Użytkownicy również szukali:

alpinizm książki,

...
...
...