Poprzednia

ⓘ European Currency Unit
European Currency Unit
                                     

ⓘ European Currency Unit

ECU – jednostka rozliczeniowa w Europejskim Systemie Monetarnym używana w latach 1979–1998; pełniła ponadto funkcję składnika rezerw walutowych w krajach Unii Europejskiej. Symbol waluty według normy ISO 4217 brzmiał: XEU. Określenie ECU było nie tylko skrótem od angielskiego European Currency Unit, ale też nawiązywało do wyrazu écu, oznaczającego starą francuską monetę. Symbol waluty ₠ to stylizowane C oraz E, które są pierwszymi literami nazwy European Community.

                                     

1. Historia

W 1981 roku zastąpiła Europejską Jednostkę Rozrachunkową EUA.

1 stycznia 1999 zastąpiona przez euro w relacji 1 ECU = 1 EUR. Nigdy nie była pieniądzem i nie przyjmowała postaci materialnej. Była konstrukcją prawno-finansową, umożliwiającą rozliczanie się w handlu międzynarodowym.

ECU miała służyć jako:

 • podstawa funkcjonowania symetrycznego mechanizmu wahań,
 • środek obrachunkowy i płatniczy w operacjach międzynarodowych,
 • waluta rezerwowa.
 • instrument spłaty pożyczek między bankami centralnymi w ramach Europejskiego Systemu Walutowego,

Traktat z Maastricht zatwierdził stały udział poszczególnych walut w koszyku:

 • 0.5% drachma grecka,
 • 10.4% gulden holenderski,
 • 33.2% marka niemiecka,
 • 7.3% lir włoski,
 • 0.3% frank luksemburski.
 • 10.3% funt brytyjski,
 • 4.3% peseta hiszpańska,
 • 8.5% frank belgijski,
 • 1.0% funt irlandzki,
 • 0.7% escudo portugalskie,
 • 2.7% korona duńska,
 • 20.7% frank francuski,

Waluty krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 1995 roku – Austria, Finlandia, Szwecja – nie znalazły się w koszyku walutowym. Różnica między wartością ECU, wyliczoną zgodnie z kursami centralnymi, a wartością wyliczoną zgodnie z kursami rynkowymi jest wskaźnikiem dywergencji wartości tych walut, w stosunku do kursu centralnego. Ecu uwzględnia różnice w kursach rynkowych i kursach centralnych wszystkich walut, dlatego jest uznawany za lepszy wskaźnik dywergencji, niż różnice między kursami bilateralnymi.