Poprzednia

ⓘ Podatki w Wielkiej Brytanii
                                     

ⓘ Podatki w Wielkiej Brytanii

Brytyjski system podatkowy, podobnie jak całe brytyjskie prawodawstwo jest wynikiem długotrwałej ewolucji trwającej od średniowiecza. Opiera się on zarówno na prawie ustawowym jak i na licznych precedensach, które w dużej mierze wyznaczają kierunek jego rozwoju.

Organem administracji rządowej dokonującym poboru podatków, prowadzącym ewidencję podatników oraz nadzorującym przestrzeganie przepisów podatkowych jest urząd HM Revenue and Customs. W jego jurysdykcji znajduje się obecnie całość spraw fiskalnych Zjednoczonego Królestwa nie licząc obszarów autonomicznych.

                                     

1. Podatki bezpośrednie direct taxes

  • capital gains tax CGT – podatek od dochodów kapitałowych.
  • stamp duty – "opłaty stemplowe” od zakupu nieruchomości i akcji giełdowych
  • income tax IT – podatek dochodowy od osób fizycznych. W Wielkiej Brytanii naliczany jest z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej z kwotą wolną od podatku personal allowance. Tym podatkiem objęte są także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Podatek dochodowy uiszczany jest raz w ciągu roku bez zaliczek miesięcznych czy kwartalnych. W roku podatkowym 2014/2015 kwota zwolniona z podatku wyniosła £10 000. W przypadku dochodów przekraczających tę kwotę naliczany jest podatek w wysokości 20% od nadwyżki ponad tę kwotę do £31 865, 40% od nadwyżki ponad £31 865 do £150 000 i 45% od nadwyżki ponad £150 000.
  • corporation tax CT – podatek dochodowy od osób prawnych. Pobierany według skali progresywnej: 20 i 30% przy braku kwoty wolnej.
  • national insurance contributions NIC – składka ubezpieczenia społecznego klasy pierwszej i czwartej posiada cechy podatku dochodowego. Jest pobierana wraz z podatkiem jako procent dochodu. W roku podatkowym 2007/08 wynosiła ona w przypadku osób pozostających w stosunku pracy 11% plus 12.8% ze strony pracodawcy z kwotą wolną identyczną jak w przypadku podatku dochodowego. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą stawka ubezpieczenia społecznego wynosi 8 procent dochodu netto. Dla dochodów powyżej 33540 funtów rocznie stawka składki ubezpieczenia społecznego wynosi 1%.
  • inheritance tax – podatek spadkowy
                                     

2. Podatki pośrednie indirect taxes

  • customs duty – cło
  • value added tax VAT – podatek od towarów i usług. W 2015 roku stawki VAT wynosiły 20% standardowa, 5% i 0%.
  • excise – podatek akcyzowy