Poprzednia

ⓘ Mosty i wiadukty w Toruniu
Mosty i wiadukty w Toruniu
                                     

ⓘ Mosty i wiadukty w Toruniu

Mosty i wiadukty w Toruniu – obiekty inżynierskie na terenie Torunia.

Główne mosty w Toruniu to przeprawy przez Wisłę. Ponadto istnieją mosty przez Drwęcę i inne rzeki, wiadukty drogowe i kolejowe oraz przejścia dla pieszych.

                                     

1.1. Mosty przez Wisłę Obecne mosty przez Wisłę

Przez Toruń przepływa Wisła na długości 21 kilometrów, od 725 do 746 kilometra jej długości. Aktualnie w Toruniu znajdują się cztery mosty przez Wisłę: dwa w centrum drogowy i kolejowy, most drogowy we wschodniej części miasta oraz drogowy autostradowy zlokalizowany na peryferiach.

                                     

1.2. Mosty przez Wisłę Most kolejowy

W 1873 roku otwarto pierwszy, kolejowo-drogowy most przez Wisłę – Most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego o charakterze łukowym. Wiązało się to z budową linii kolejowej z Poznania do Olsztyna i Wystrucia. Początkowo posiadał po jednym pasie drogowym i kolejowym, konieczne więc były "mijanki” przed wjazdem. W 1934 roku zamknięto most kolejowy dla ruchu kołowego z racji wybudowania mostu drogowego w centrum i położono drugi tor kolejowy. Most został wysadzony w powietrze w 1939 roku przez wycofujące się wojska polskie, następnie ponownie w 1945 roku przez wycofujące się wojska niemieckie, a w 1948 roku odbudowany. W latach 80. XX wieku zamieniono pierwsze i ostatnie przęsło mostu na konstrukcje nowoczesne, płaskie. Most jest użytkowany do dziś.

                                     

1.3. Mosty przez Wisłę Most drogowy w centrum

W 1934 roku otwarto drugi most przez Wisłę, pierwszy drogowy – Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego o charakterze łukowym. Pochodził on z rozebranego w 1928 roku mostu kolejowego w Opaleniu koło Kwidzyna, niepotrzebnego z powodu zmiany granic po 1918 roku i prowadzącego na skraj przyczółka, odciętego granicą od reszty kraju. Po moście 11 listopada 1934 roku uruchomiono pierwszą linię tramwajową na Podgórz, zamkniętą z racji ogromnego przeciążenia ruchu w 1984 roku. Most został wysadzony w 1939 roku przez wycofujące się wojska polskie, następnie ponownie w 1945 roku przez wycofujące się wojska niemieckie, a w 1950 roku odbudowany. W filmie Zamach odgrywa on rolę warszawskiego mostu Kierbedzia - już nieistniejącego. Most jest użytkowany do dziś i skupia na sobie ruch dróg krajowych: nr 15 z kierunku Inowrocławia, Poznania, Krotoszyna, Wrocławia i Olsztyna.

Zastępczo dla mostu awaria, kataklizm wyznaczona trasa objazdu to droga wojewódzka nr 257 ulica Przybyszewskiego – Zagrodowa dla potrzeb ewentualnego mostu pontonowego.                                     

1.4. Mosty przez Wisłę Most autostradowy

W lipcu 1998 roku otwarto trzeci, autostradowy most przez Wisłę – Most autostradowy im. Armii Krajowej, a raczej, jedną z dwu zaprojektowanych nitek tego mostu. Dla drugiej nitki wybudowano wówczas jedynie podpory oraz rozjazdy, i zaniechano dalszej budowy. W latach 2008-2011 wybudownano drugą nitkę. Most łączy toruńską dzielnicę Czerniewice ze Złotorią i Grabowcem, a dalej z Rubinkowem, mimo że nie leży na obszarze miasta.

Zastępczo dla mostu awaria, kataklizm wyznaczona trasa objazdu to droga wojewódzka nr 258 Złotoria-Silno-Karczemka dla potrzeb ewentualnego mostu pontonowego.

                                     

1.5. Mosty przez Wisłę Most Wschodni

W 2004 roku władze miejskie zdecydowały o budowie nowego mostu drogowego w Toruniu. 5 października 2007 roku wojewoda kujawsko-pomorski podpisał decyzję lokalizacyjną dla mostu w ciągu ul. Wschodniej. W roku 2010 rozstrzygnięto przetarg na jego budowę, a prace budowlane rozpoczęto 5 listopada tego samego roku. Most został oddany do użytku 9 grudnia 2013 roku.

Most powstał jako konstrukcja dwuprzęsłowa o długości całkowitej 540 m jedno przęsło ma długość 270 m. Jezdnia została podwieszona na czterech łukach o wysokości maksymalnej 50 m, opartych na przyczółkach brzegowych oraz sztucznej wyspie centralnej.

Most stał się częścią drogi krajowej nr 91 w kierunku Gdańska i Łodzi, a także fragmentem 15 kilometrowej trasy Wschodniej.

                                     

1.6. Mosty przez Wisłę Planowane mosty przez Wisłę

Most Zachodni - w lipcu 2019 roku władze miasta ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji budowy mostu zachodniego.

                                     

2. Mosty przez Drwęcę

W okolicach Torunia znajduje się pięć mostów przez Drwęcę: dwa na granicy ze Złotorią oraz trzy w Lubiczu.

Pierwszy most pomiędzy Kaszczorkiem a Złotorią wybudowano w 1893 roku. Był to most drewniany, który z czasem przebudowano poprzez dodanie stalowych elementów. Posiada jeden pas drogowy szerokości ok. 4 m i jeden pas pieszy szerokości ok. 1.5 m. Ciekawostką jest fakt pobierania na nim opłaty 20 fenigów za przejazd. Most jest użytkowany do dziś, ale już nie jako drogowy – jest mostem pieszym oraz fragmentem rowerowej trasy turystycznej. Stanowi zabytek jako jedyny zachowany XIX-wieczny most tego rodzaju w regionie.

Drugi most w Złotorii wybudowano w latach 70. jako most drogowy. Niestety, na skutek złych technologii okresu PRL-u w latach 90. groził zawaleniem. W 1998 roku został rozebrany i zbudowany od nowa. Czynny do dzisiaj, jest fragmentem dróg:

 • droga wojewódzka nr 657 Złotoria-Lubicz
 • droga wojewódzka nr 654 Toruń-Złotoria-Silno

Pierwszy most w Lubiczu istniał od połowy XIX wieku, jako przejście graniczne między zaborcami – carską Rosją i Prusami. Łączył ulicę Pocztową w pruskim Lubiczu Dolnym z ulicą Lipnowską w carskim Lubiczu Górnym. Rozebrany w XX wieku.

Drugi most w Lubiczu istnieje wzdłuż ulicy Mostowej/Warszawskiej. Jest mostem drogowym, betonowym, dwupasmowym z dwoma pasami ruchu pieszego. Leży w ciągu drogi krajowej nr 10 w kier. Bydgoszczy, Szczecina i Warszawy.

Trzeci most w Lubiczu to most kolejowy. Jest mostem stalowym, jednotorowym. Istnieje od czasu wybudowania linii kolejowej do Sierpca około 1920 roku.

W roku 2001 pomiędzy Złotorią a Lubiczem wybudowano most drogowy w ciągu drogi ekspresowej S10. Była to konstrukcja stalowa dwupasmowa. W ramach budowy autostrady A1 w latach 2010-2011 most został rozbudowany o kolejne dwa pasy i stanowi jeden z obiektów inżynieryjnych w ciągu autostrady A1 z Czerniewic do Rusocina.                                     

3. Mosty przez inne rzeki

Poza mostami przez Wisłę i Drwęcę w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt mniejszych mostów i mostków wybudowanych przez Strugę Toruńską, Strugę Lubicką, Małą Wisłę, Martwą Wisłę, Kabel, Strugę Nieszawską, Czerwoną Wodę i inne mniejsze cieki wodne.

                                     

4. Wiadukty drogowe, kolejowe i estakady

Poza wyżej opisanymi mostami przez Wisłę i Drwęcę oraz mniejszymi obiektami przez inne rzeki w Toruniu. Znajduje się tu 42 innych dużych wiaduktów drogowych i kolejowych, w tym cztery na dużych węzłach drogowych:

Mosty i wiadukty autostradowe

 • Węzeł Toruń-Zachód bezkolizyjny – S10, DK10, DK15
 • 14 mostów i wiaduktów nad i pod autostradą A1 od węzła autostradowego "Toruń-Lubicz” do węzła "Toruń-Południe”, nie licząc mostu przez Wisłę, wybudowane w 1996 i 1997, w tym
 • Węzeł Toruń-Złotoria bezkolizyjny, tylko techniczny – S10, DK10, DW654
 • Węzeł Toruń-Lubicz bezkolizyjny – S10, DK10, DK80
 • 9 mostów i wiaduktów nad i pod drogą szybkiego ruchu S10 od węzła autostradowego "Toruń-Zachód” do węzła "Toruń-Południe”, nie licząc mostu przez Wisłę i węzła "Toruń-Południe”, wybudowane w 2006, w tym
 • Węzeł Toruń-Południe bezkolizyjny – S10, DK10, DK91
                                     

5. Przejścia dla pieszych

W Toruniu w 2016 roku znajdowało się dwanaście podziemnych i nadziemnych przejść dla pieszych:

Inne

 • Most stalowy z 1884 roku
 • most na Małej Wiśle, w ciągu ul. Majdany, wybudowany w 1957 roku, przebudowany w 2015 roku
 • most na Drwęcy, w ciągu ul. Warszawskiej, wybudowany w 1893 roku