Poprzednia

ⓘ Węgliniec (stacja kolejowa)
Węgliniec (stacja kolejowa)
                                     

ⓘ Węgliniec (stacja kolejowa)

Węgliniec – węzłowa stacja kolejowa w Węglińcu, w pow. zgorzeleckim w Polsce położona w ciągu europejskiego korytarza transportowego E 30, na linii kolejowej nr 282 Miłkowice – Żary. Stacja Węgliniec stanowi także początek dla linii w kierunku: Zgorzelca, Bielawy Dolnej i Lubania.

                                     

1. Charakterystyka

Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca lokalnego.

21 grudnia 1985 r. do stacji w Węglińcu doprowadzono sieć trakcyjną od strony Wrocławia. Pół roku później odbudowano również sieć na zelektryfikowanej uprzednio już przed wojną linii kolejowej z Węglińca do Lubania. Elektryfikacja szlaku Węgliniec – Zgorzelec Miasto – Lubań Śląski oraz Węgliniec – Żary, jeszcze w 1985 roku przewidywane były do realizacji po roku 1990. Z tego względu, przez blisko 30 lat na stacji w Węglińcu dokonywano zmian lokomotyw składów pasażerskich, kursujących bezpośrednio między Wrocławiem a Zgorzelcem bądź Żarami, z elektrowozów na spalinowozy bądź odwrotnie.

Od likwidacji w połowie grudnia 2014 r. międzynarodowego pociągu EC Wawel ostatniego złożonego z lokomotywy i wagonów na zachodniej części magistrali E30 lokomotywy zmieniały w Węglińcu wyłącznie pociągi towarowe. Podróżni przesiadali się na stacji z elektrycznych zespołów trakcyjnych z Wrocławia do szynobusów w kierunku Żar, Zgorzelca i Jeleniej Góry. Po roku 2000 wznowiono prace nad elektryfikacją linii wchodzących w skład korytarza E30: w 2011 roku rozpoczęto prace nad elektryfikacją linii do granicy w Horce, natomiast prace elektryfikacyjne w kierunku Zgorzelca przewidziano na lata 2015-2017. Ostatecznie PKP PLK w listopadzie 2017 podpisała umowę z PKP Energetyka na elektryfikację tej linii. Wg warunków przetargu, na wykonanie zlecenia jego zwycięzca miał 14 miesięcy od podpisania umowy, jednak prace rozpoczęto dopiero we wrześniu 2018. W lipcu 2019 inwestor zapewniał, że prace zostaną zakończone do końca roku.

Funkcjonowanie stacji jako punktu zmiany rodzaju trakcji wymuszało konieczność utrzymania rozbudowanego zaplecza obsługowo-naprawczego. W jego skład wchodziły, między innymi, lokomotywownia, punkty napraw i przeglądów lokomotyw, punkty tankowania, zbiorniki, górki rozrządowe i rozległe grupy torów.

Węgliniec to dawna stacja rozrządowa, współcześnie funkcjonująca jako stacja manewrowa.

Węzeł posiada istotne znaczenie w ruchu towarowym, obsługując pociągi w kierunku granicy państwowej:

  • Zgorzelec – Görlitz PKP PLK – DB Netz,
  • Węgliniec – Horka PKP PLK – DB Netz,
  • Zasieki – Forst PKP PLK – DB Netz.
  • Zawidów – Frydlant v Čechach PKP PLK – SŽDC,
                                     

2. Historia

  • 1 września 1846 – otwarcie stacji i nazwa Kohlfurt,
  • 1947 – zmiana nazwy na Węgliniec,
  • 28 sierpnia 1945 – zmiana nazwy na Kaławsk,
  • 1979 – elektryfikacja i budowa słupów oświetleniowych tzw. jupiterów.

W początku lipca 1945 r. do Węglińca przybyła pierwsza grupa polskich kolejarzy z DOKP Poznań, aby uruchomić węzeł. Okazało się wówczas, że nie tylko w mieście nie ma władz polskich, ale że są oni jedynymi w nim Polakami. Spadł więc na nich obowiązek zorganizowania władz miejskich. Uruchomili również miejscową elektrownię.

Użytkownicy również szukali:

stacja węgliniec historia,

...
...
...