Poprzednia

ⓘ Pokuta (religia)
                                     

ⓘ Pokuta (religia)

Pokuta – praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie. Działanie narzucone przez innych lub wybrane dobrowolnie, mające zadośćuczynić Bogu lub ludziom wyrządzone zło.

                                     

1. Chrześcijaństwo

W tradycji chrześcijańskiej opartej na Ewangelii pokuta przybiera następujące podstawowe formy:

  • post,
  • jałmużna.
  • modlitwa,

Formy pokutne są ściśle związane z nawróceniem, wiarą w miłosierdzie Boga i pokorą, dlatego oderwane od tych kontekstów pozostają bez wartości jako akt religijny.

W wielu wyznaniach chrześcijańskich istnieją w kalendarzu cykliczne okresy pokuty np. wielki post, suche dni oraz praktyki pokutne mające na celu ułatwienie rozwoju duchowego i moralnego np. pielgrzymka.

Niektóre wyznania chrześcijańskie np. Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna mają również sakramentalną formę pokuty jako znak działania łaski Bożej.

Wbrew powszechnej opinii i spotykanym przypadkom za chrześcijańską pokutę nie można uznać żadnych praktyk naruszających godność człowieka takich jak np. samookaleczenie.