Poprzednia

ⓘ Marek Stępa
                                     

ⓘ Marek Stępa

Od 1994 był radnym Gdyni II i III kadencji. W kadencji 1994–1998 był przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, od 1998 był wiceprezydentem odpowiedzialnym za rozwój przestrzenny, inwestycje miejskie i komunikację. Stanowisko wiceprezydenta przestał pełnić w 2018.

Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. Rozpoczął pracę instruktorską w ZHP, gdzie współtworzył Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego – był pierwszym przewodniczącym KIHAM-u Trójmiejskiego. Organizator tzw. Białej Służby w Gdyni w 1987 – harcerskiej obstawy dla wizyty Jana Pawła II. W 1989 aktywnie współuczestniczył w założeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jako jeden z 51 instruktorów i instruktorek – członków założycieli tej organizacji. Do dziś czynny instruktor – Przewodniczący Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR.

Założyciel i pierwszy prezes Ruchu dla Gdyni – stowarzyszenia skupiającego sympatyków tego miasta, organizującego między innymi doroczny konkurs wiedzy o Gdyni, w którym biorą udział uczniowie wszystkich gdyńskich szkół.

W wyborach samorządowych w 2002, 2006, 2010 i 2014 był wybierany na radnego miasta Gdyni, za każdym razem zrzekając się mandatu na rzecz wiceprezydentury miasta. W 2018 został wybrany radnym, zrzekł się mandatu na początku 2019 i objął stanowisko naczelnika Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...