Poprzednia

ⓘ Wiesław Maik
                                     

ⓘ Wiesław Maik

Wiesław Maik – polski geograf, prof. dr hab.

Specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej, geografii turystyki, gospodarce przestrzennej. Aktualnie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy pełni funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii. Jest członkiem Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną i Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, a także Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Od października 2007 do września 2009 ponownie pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zastępując na tym stanowisku prof. dr. hab. Gabriela Wójcika - znanego geografa i klimatologa.

                                     

1. Publikacje

  • Osadnictwo 1997, Poznań, Kurpisz wraz ze Stanisławem Liszewskim
  • Geografia społeczno-gospodarcza świata 1997,Toruń,Turpress wraz z Henrykiem Rochnowskim i Janem Falkowskim
  • Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa 1988 Poznań,Wydaw.Naukowe, UAM,
  • Polska: skarby i dziedzictwo 2006, Poznań,Wydaw. Kurpisz
  • Skarby cywilizacji europejskiej 2006, Poznań,Wydaw. Kurpisz wraz z Renatą Ponaratt
  • Słynne miasta świata 2006, Poznań,Wydaw. Kurpisz wraz z Renatą Ponaratt
  • Podstawy geografii miast 1992, Toruń,UMK
  • Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego 1976, Poznań, UAM