Poprzednia

ⓘ Marek Wittbrot
                                     

ⓘ Marek Wittbrot

Marek Samuel Wittbrot – pallotyn, dziennikarz, redaktor, fotografik. Autor tekstów poświęconych literaturze i sztuce współczesnej. Duszpasterz środowisk twórczych, działacz polonijny we Francji.

                                     

1. Życie

Marek Wittbrot urodził się 16 września 1960 w Polanowie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie i na ATK obecnie Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 maja 1988 w Ołtarzewie. Pracował przez dwa lata jako wikariusz w Radomiu, a w październiku 1990 wyjechał do Francji, gdzie przebywa do dzisiaj.

                                     

2. Działalność

Marek Wittbrot był redaktorem miesięcznika katolickiego "Nasza Rodzina" w latach 1991-1999 wydawanego w Paryżu. Do dziś jest redaktorem naczelnym czasopisma internetowego "Recogito" www.recogito.pologne.net, a także - od roku 2014 - francuskojęzycznego "Re/cogito" recogito.eu. Współpracował z periodykami: "W drodze”, "Tygiel Kultury”, "Czas Kultury” i "Topos”. Obecnie pisze dla kwartalnika "Bliza”. Publikował w takich czasopismach jak "Azymut”, "Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte”, "Gazeta Wyborcza”, "Latarnia Morska”, "Powściągliwość i Praca”, "Studia Ekonomiczno-Społeczne”, "Undergrunt”, "Zeszyty Literackie”, a także w zbiorowych pracach naukowych oraz w albumach i katalogach poświęconych sztuce. W latach 1990-2005 zajmował się fotografią i eksponował swoje zdjęcia między innymi w paryskim Atelier Visconti 1998, w łódzkim Muzeum Kinematografii 1999, w poznańskim Domu Bretanii 2000, w paryskiej Galerie Perspectives 2001 i w Espace Urbanowicz w Montmorency 2004/2005. Marek Wittbrot był współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół "Powściągliwości i Pracy" oraz członkiem Association Professionelle des Journalistes de lInformation Religieuse 1992-1999. Od 1994 roku należy do International Federation of Journalists.

W czasie pobytu Czesława Miłosza w Paryżu 1997 rok zrobił serię zdjęć poety z rzeźbiarzem Michałem Milbergerem

Przeprowadził wiele ciekawych rozmów:

Z prof. dr hab. Mieczysławem Gogaczem, "Świadectwo rzeczywistości", przedruk w: Recogito z czasopisma alumnów WSD w Ołtarzewie "Nasz Prąd", 1984 r.

Z lekarzem ginekologiem - położnikiem, prof. Włodzimierzem Fijałkowskim, "Droga życia",

Z ks. Józefem Tischnerem, "Samotność to swoboda ducha", przedruk w: Recogito z czasopisma alumnów WSD w Ołtarzewie "Nasz Prąd", 1985 r.

Z pisarzem Stefanem Kisielewskim, "Absurd trwać może", przedruk w: Recogito z czasopisma alumnów WSD w Ołtarzewie "Nasz Prąd", 1986 r.

Z pisarzem Pawłem Hertzem, "O refleksji i medytacji", Warszawa 1986 r., opublikowana w 2001 r. w: Recogito

Z Lechem Wałęsą w 1987 roku, "Wiara i czyn", przedruk w: Recogito z czasopisma alumnów WSD w Ołtarzewie "Nasz Prąd", 1987 r.

Z rysownikiem, Markiem Rudnickim, "Braterstwo", Paryż 1995 r.,opublikowana w 2005 roku, w: Recogito

Z artystą Arturem Majką, "Człowiek", Paryż 1999, opublikowana w 1999 roku w miesięczniku Nasza Rodzina, przedruk w: Recogito 2002.

Z poetą, pisarzem Cezarym Dobies, "Materia wiersza", Paryż 2004, w: Recogito

Z poetką, pisarką Teresą Tomsią, "Poszukując miary", Paryż, lipiec 2006 Recogito

Z artystą Pawłem Joczem prowadził w latach 1999 - 2008 rozmowy, które zostały opublikowane w Recogito.

Z poetą Maciejem Niemcem "Ciemność jest bardziej podstawowa" w: Recogito

Z księdzem Piotrem Roszakiem, "Sub ratione Dei", w: Recogito

W roku 2010 opublikował wraz z Pawłem Huelle Rozmowy nad Mołtawą, Sekwaną i Wezerą.

Od roku 2014, razem z Arturem Majką, Piotrem Roszakiem oraz paryską galerią Roi Doré, wydaje książkową Kolekcję "Recogito".

Popularyzuje ideę księdza Józefa Sadzika i założonego przez niego w 1973 roku Centrum Dialogu. W serii "Recogito" wydawanej przez Éditions yot-art w Paryżu została przygotowana przez niego książka, która prezentuje wiersze ks. Sadzika