Poprzednia

ⓘ Dezindustrializacja
                                     

ⓘ Dezindustrializacja

Dezindustrializacja lub odprzemysłowienie – przeciwieństwo industrializacji ; czyli proces w którym następuje zanik tradycyjnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza ciężkiego i powiązanych gałęzi.

Stanowiące dotychczas główny napęd ekonomiczny racjonalizacja i korzyści skali ustępują miejsca zdolnościom innowacyjnym w sferze techniki oraz innowacjom w kontaktach z klientami. W miejsce przemysłu zwiększa się znaczenie sektora usług. Niekiedy może wystąpić proces dużego wzrostu wydajności pracy w przemysłach wysokiej techniki przy równoczesnym spadku zatrudnienia w tradycyjnych gałęziach przemysłu.

Dezindustrializacja może być dzielona na całkowitą i względną:

  • dezindustrializacja względna oznacza spadek udziału przemysłu w gospodarce; odzwierciedla on proces zmian strukturalnych w zakresie związku pomiędzy wydajnością przemysłu a sektorem usług.
  • dezindustrializacja całkowita oznacza spadek zatrudnienia, produkcji, rentowności i zasobów kapitałowych w przemyśle, jak również spadek eksportu towarów przemysłowych oraz powstanie utrzymującego się deficytu handlowego w tym sektorze;

W większości krajów rozwiniętych, dezindustrializacja wystąpiła w drugiej połowie XX wieku. W Polsce dezindustrializacja nastąpiła po roku 1990.

                                     
  • intelektualnie intensywnych wymagających dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. industrializacja dezindustrializacja
  • takiego typu społeczeństwa przewidywał w XIX wieku Herbert Spencer. dezindustrializacja społeczeństwo informacyjne ewolucjonizm społeczny prekariat Richard
  • stosowany przez czasopismo Newsweek, co spowodowało jego popularyzację. Dezindustrializacja Długi ogon Gospodarka oparta na wiedzy Nowa gospodarka: Mity i rzeczywistość
  • gospodarczego lub stagnacja. Przeciwieństwem industrializacji jest dezindustrializacja W Europie proces intensywnego uprzemysłowienia rozpoczął się wraz
  • szkodzących środowisku naturalnemu praktyk deweloperskich. Towarzyszy mu dezindustrializacja oraz degradacja centrów miejskich. Pod względem kompozycji są to
  • ewolucji miast Petera Halla dezurbanizacja występuje wraz z fazą dezindustrializacji Majer 2010 s. 156. Majer 2010 s. 153. Jałowiecki i Szczepański