Poprzednia

ⓘ Linia kolejowa nr 31
Linia kolejowa nr 31
                                     

ⓘ Linia kolejowa nr 31

Linia kolejowa nr 31 Siedlce – Siemianówka – w większości niezelektryfikowana i częściowo jednotorowa linia kolejowa we wschodniej Polsce o długości 154.697 km, łącząca stację Siedlce w województwie mazowieckim z przejściem granicznym Siemianówka-Świsłocz w Siemianówce w województwie podlaskim.

Linia ma znaczenie państwowe. Prowadzony jest na niej ruch pasażerski oraz towarowy. Na odcinku Siedlce – Ujrzanów – Mordy linia kolejowa była zelektryfikowana. W lipcu 2012 w obrębie zamkniętej stacji Mordy została zdjęta sieć trakcyjna. Do 2017 zdemontowano sieć na odcinku Ujrzanów – Mordy.

                                     

1. Remont

27 stycznia 2017 PKP PLK podpisały z przedsiębiorstwem Track Tec umowę na remont linii na odcinku Czeremcha – Siedlce. Od 10 grudnia 2017 roku, dzięki prowadzonym pracom remontowym prędkość pociągów na linii wzrośnie z 80 do 110–120 km/h.

21 września 2017 PKP PLK podpisały z Torpolem umowę na remont odcinka od granicy pomiędzy województwem mazowieckim a podlaskim do Hajnówki.

26 czerwca 2018 roku PKP PLK podpisały z PNiUIK Kraków umowę na skumulowane naprawy bieżące na linii Siedlce – Siemianówka.

                                     

2. Ruch pociągów

Ruch pasażerski

27 sierpnia 2007 Koleje Mazowieckie uruchomiły połączenie z Siedlec do Siemiatycz obsługiwane przez spalinowe zespoły trakcyjne VT628. Zapewniło to obsługę fragmentu linii znajdującego się w województwie mazowieckim, kończącego się na przystanku Fronołów. Pociągi dojeżdżały do stacji Siemiatycze woj. podlaskie w celu zmiany kierunku jazdy. Wraz z nowym rozkładem jazdy od 9 grudnia 2007 połączenie przedłużono do Czeremchy oraz zwiększono ilość do trzech par pociągów, co dało tym samym Kolejom Mazowieckim pozycję dominującą na tym odcinku.

Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w relacji:

  • Siedlce – Czeremcha
  • Siedlce – Hajnówka
  • Czeremcha – Hajnówka

Od stycznia 2014 roku kursował pociąg InterRegio Białowieża w relacji Warszawa Wschodnia – Hajnówka, obsługiwany pojazdami SA133. Kurs został zawieszony we wrześniu 2015.

Ruch towarowy

PKP Cargo w relacji:

  • Czeremcha – Siemianówka
  • Białystok – Czeremcha – Niemojki
  • Łuków – Ujrzanów – Czeremcha
  • Mosty nad rzekami