Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polskie nazwiska
                                               

Polskie nazwiska

Polskie nazwiska są zjawiskiem historycznie późnym, ponieważ powstały dopiero u schyłku średniowiecza. Początkowo objęły szlachtę i stopniowo rozprzestrzeniły się na mieszczaństwo i chłopstwo. W dwóch ostatnich grupach społecznych proces ten trwał do poł. XVII w. Wyjątkowo na niektórych terenach i u niewielkiego odsetka osób trwał on nawet do XVIII w. W okresie staropolskim posiadanie nazwiska regulowało prawo zwyczajowe, dopiero państwa zaborcze wprowadziły pierwsze akty prawne wprowadzając m.in. obowiązek posiadania nazwiska dla wszystkich grup społecznych, dotychczas bowiem zwyczaj ten ...

                                               

-ski (nazwisko)

-ski – morfem oraz końcówka odmiejscowych nazwisk. Wraz z morfemem -cki i -dzki był charakterystyczną końcówką dla szlacheckich nazwisk polskiego pochodzenia, które związane były z posiadaną własnością – najczęściej rodowych miast lub wsi. Nazwiska z tego typu przyrostkami wiążą się z sarmacką kulturą szlachecką i były odpowiednikiem zwrotów tytularnych występujących w szlacheckich nazwiskach za granicą jak we Francji de czy w Niemczech von.

                                               

Abakanowicz (nazwisko)

Powstało jako spolszczenie od Abbas+Kanowicz. Za protoplastę rodu uważa się Abul Abbas Fursowicza Krzeczowskiego, używającego przydomka "Kan" tatarskie khan → mirza. Jego synowie tradycyjnie nazywani byli Abbas Kanowiczami. Już w drugim pokoleniu nazwa ta uległa spolszczeniu do formy współcześnie używanej.

                                               

Abramczyk (nazwisko)

Nazwisko pochodzi, jak należy przypuszczać, od imienia Abram → Abram–cz+yk lub późniejszego Abraham. Są to imiona biblijne, być może pochodzące od akadyjskiego Aba-am-ra-am → kochaj ojca, albo z języka babilońskiego lub egipskiego. W Polsce, w średniowieczu popularne, głównie wśród Żydów o niesprecyzowanym, być może sefardyjskim pochodzeniu. Biblia dla imienia Abram podaje opis: mój ojciec jest wzniosły, natomiast dla imienia Abraham → ojciec wielu narodów. Nazwisko Abramczyk źródła wzmiankują od 1631 roku. Z hebrajskiego "אַבְרָם”, z dodaną końcówką -czyk znaczy: "syn Abrama” lub "mały Ab ...

                                               

Adamecki

Osoby o tym nazwisku: Teofil Adamecki – polski prawnik i działacz społeczny Bernard Adamecki – polski oficer, wojskowy pilot Józef Adamecki – rzymskokatolicki ksiądz, działacz harcerski, członek ZWZ/AK Jan Adamecki – rzymskokatolicki ksiądz i bibliotekarz

                                               

Adamiec (nazwisko)

Notowane od 1671 roku. Nazwisko pochodzi prawdopodobnie od imienia Adam → Adami–ec. Adam, to imię biblijne występujące w Polsce bardzo często od XII wieku. Geneza imienia nie jest jednoznaczna, być może pochodzi od hebrajskiego adhamah → ziemia lub od sumeryjskiego ada–mu → mój ojciec, albo od akadyjskiego ad–mu → narodzenie, czy też od arabskiego adama → przylgnąć.