Poprzednia

ⓘ Droga klasy Z
                                     

ⓘ Droga klasy Z

Droga klasy Z – droga zbiorcza – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy Z dopuszcza się trzy prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 40, 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 40, 50 i 60 km/h. Drogi klasy Z mogą należeć do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych.

                                     
 • Droga klasy G droga główna jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Droga klasy GP droga główna ruchu przyspieszonego jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu
 • Droga klasy D droga dojazdowa najniższa z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
 • Droga klasy L droga lokalna jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 • pozostałą część z nich - posiadającą najniższe parametry techniczne - oznaczono, jako drogi dla pojazdów samochodowych drogi dwujezdniowe I klasy W Niemczech
 • W Polsce drogi publiczne są podzielone na klasy określające zbiór wymagań technicznych i użytkowych i kategorie wynikające z funkcji drogi w sieci drogowej
 • Chojna i został określony jako droga klasy Z Sarbinowo Dąbroszyn Sieć drogowa w RDW Chojna pol. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
 • słupski. Podlega Rejonowi Dróg Wojewódzkich Koszalin 5, 179 km jako droga klasy Z oraz pod RDW Lębork 20, 626 km Barcino Kępice Warcino Mzdowo Wielin
 • Droga wojewódzka nr 583 DW583 droga wojewódzka klasy Z o długości 29 km łącząca Bedlno z Sannikami Bedlno Żychlin Sanniki
 • Droga wojewódzka nr 195 DW195 droga wojewódzka klasy Z w województwie wielkopolskim łącząca Zatom Nowy z Zatomem Starym o długości ok. 1, 5 km. Wielkopolski
 • Droga krajowa nr 94 droga krajowa klasy GP oraz częściowo G, będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części
 • Droga wojewódzka nr 116 DW116 droga wojewódzka klasy Z o długości około 16 km będąca w całości na terenie województwa wielkopolskiego. Rozpoczyna