Poprzednia

ⓘ Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
                                     

ⓘ Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu – nieistniejąca publiczna szkoła wyższa we Wrocławiu, której założycielem był samorząd województwa dolnośląskiego. Opiekę naukową i dydaktyczną nad założoną w 1990 roku uczelnią sprawował Uniwersytet Wrocławski. Uczelnia została zlikwidowana 30 września 2015 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXIII/405/a w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium, wynikającej z przyjęcia ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, która to znosi kolegia.

                                     

1. Kształcenie

Kolegium było szkołą zawodową kształcącą nauczycieli języków obcych w specjalnościach:

  • Język francuski
  • Język niemiecki.
  • Język angielski

Absolwent po obronie pracy licencjackiej może podjąć pracę w szkolnictwie lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Kolegium zatrudniało 67 wykwalifikowanych wykładowców, w tym kilku cudzoziemców, z wrocławskich uczelni.

Od samego początku istnienia, szkoła uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach edukacyjnych i naukowych Unii Europejskiej m.in. Socrates i TEMPUS, nawiązując kontakty z uczelniami we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.

W momencie likwidacji Uczelni mury NKJO opuściło blisko 2000 absolwentów.