Poprzednia

ⓘ Drugi rząd Wiktora Janukowycza
Drugi rząd Wiktora Janukowycza
                                     

ⓘ Drugi rząd Wiktora Janukowycza

Drugi rząd Wiktora Janukowicza – ukraiński rząd funkcjonujący od 4 sierpnia 2006 do grudnia 2007.

W wyniku wyborów parlamentarnych w 2006 znaczące zwycięstwo i 186 mandatów w 450-osobowej Radzie Najwyższej odniosła Partia Regionów PR byłego premiera Wiktora Janukowycza, który podjął się misji sformowania rządu, gdy na jego stronę przeszła Socjalistyczna Partia Ukrainy SPU, łamiąc uzgodnienia "pomarańczowych”. Ostatecznie w skład rządu weszli jednak przedstawiciele PR, SPU i Komunistycznej Partii Ukrainy KPU, ale i ministrowie z Bloku Nasza Ukraina NU.

Koalicja wkrótce upadła, a Wiktor Janukowycz stopniowo doprowadził do odwołania "naszoukraińców”. Do rządu powołał natomiast przedstawicieli partii pozaparlamentarnych tworzących jego pierwszy rząd, które rozsypały się w 2005 większość z nich wkrótce przystąpiła do Partii Regionów, a także lidera PPPU.

                                     

1. Skład gabinetu

 • Andrij Klujew PR – wicepremier
 • Dmytro Tabacznyk PR – wicepremier
 • Anatolij Tołstouchow PR – minister bez teki, sekretarza rady ministrów
 • Roman Zwarycz NU – minister sprawiedliwości do 1 listopada 2006
 • Mykoła Azarow PR – pierwszy wicepremier i minister finansów
 • Anatolij Hołowko KPU – minister ds. mocy produkcyjnych
 • Serhij Tułub PR – minister przemysłu węglowego
 • Iwan Tkalenko PR – minister bez teki ds. kontaktów z Radą Najwyższą
 • Stanisław Nikołajenko SPU – minister oświaty i nauki
 • Anatolij Hrycenko bezp., zw. z NU – minister obrony
 • Wołodymyr Makucha bezp. – minister gospodarki do 21 marca 2007
 • Wiktor Bałoha NU – minister ds. sytuacji nadzwyczajnych do 5 października 2006
 • Mykoła Rudkowski SPU – minister transportu
 • Borys Tarasiuk NU – minister spraw zagranicznych do 29 stycznia 2007
 • Jurij Poljaczenko bezp., zw. z NU – minister ochrony zdrowia do 23 marca 2007
 • Jurij Łucenko SPU – minister spraw wewnętrznych do 1 grudnia 2006
 • Ihor Lichowyj bezp., zw. z NU – minister kultury i sztuki do 1 listopada 2006
 • Jurij Pawlenko NU – minister ds. rodziny, młodzieży i sportu do 29 listopada 2006
 • Jurij Bojko PR – minister paliwa i energetyki
 • Wiktor Janukowycz PR – premier
 • Jurij Melnyk bezp., zw. z KPU – minister polityki agroprzemysłowej
 • Wasyl Dżarty PR – minister ochrony naturalnego środowiska
 • Wołodymyr Rybak PR – wicepremier do 21 marca 2007 także minister architektury i budownictwa
 • Mychajło Papijew bezp., zw. z PR – minister pracy i polityki socjalnej

Późniejsi członkowie rządu

 • Wiktor Korż PR – minister ds. rodziny, młodzieży i sportu od 1 grudnia 2006
 • Arsenij Jaceniuk bezp., zw. z NU – minister spraw zagranicznych od 21 marca 2007
 • Ołeksandr Popow bezp., zw. z PR – minister gospodarki komunalnej od 21 marca 2007
 • Wołodymyr Jacuba bezp., zw. z PR – minister rozwoju regionalnego i budownictwa od 21 marca 2007
 • Ołeksandr Kuźmuk bezp., zw. z PR – wicepremier od 25 maja 2007
 • Wołodymyr Radczenko PR – wicepremier od 12 stycznia 2007 do 25 maja 2007
 • Jurij Bogucki bezp., zw. z PR – minister kultury i turystyki od 1 listopada 2006
 • Anatolij Kinach PPPU – minister gospodarki od 21 marca 2007
 • Wiktor Słauta PR – wicepremier od 8 lutego 2007
 • Jurij Hajdajew – minister ochrony zdrowia od 23 marca 2007
 • Ołeksandr Ławrynowicz bezp., zw. z PR – minister sprawiedliwości od 1 listopada 2006
 • Nestor Szufrycz bezp., zw. z PR – minister ds. sytuacji nadzwyczajnych od 12 grudnia 2006
 • Wasyl Cuszko SPU – minister spraw wewnętrznych od 1 grudnia 2006

Użytkownicy również szukali:

...
...
...