Poprzednia

ⓘ C/EBIT
                                     

ⓘ C/EBIT

C/EBIT, cena do zysku operacyjnego – relacja obecnej bieżącej ceny jednej akcji i zysku operacyjnego przypadającego na jedną akcję, która określa jaki procent bieżącej ceny akcji stanowi zysk przed odsetkami i opodatkowaniem. Można przyjąć, że EBIT odpowiada zyskowi operacyjnemu.

Wykorzystanie zysku operacyjnego pozwala na zbadanie efektywności rentowności działania spółki na rynku. Zysk operacyjny nie jest zależny od stosunku kapitałów własnych i obcych zaś zdarzenia jednorazowe nie mają wpływu na ten wskaźnik.

Wskaźnik ten powinien być porównywany razem ze wskaźnikami spółek z tego samego sektora. Ponadto jest zalecane używanie tego wskaźnika dla spółek na wczesnym etapie rozwoju gdy wartość zysku jest nieznaczna oraz dla spółek, które cyklicznie ponoszą straty/zyski zysk operacyjny jest bardziej stabilny.

                                     

1. Przykład

Aby wyliczyć EBIT na jedną akcję, potrzebujemy roczny EBIT wypracowany przez okres 4 kwartałów, następnie dzielimy go przez średnią ważoną liczbę akcji znajdujących się w tym okresie w obrocie.

Spółka wypracowała w przeciągu roku EBIT wielkości 400 tys. zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 500 tys. akcji emitowanych przez pół roku. Spółka postanawia wyemitować nową serię akcji w liczbie 100 tys. od kolejnej połowy roku.

Średnia ważona liczba akcji wynosi:

500 000 ⋅ 6 12 + 600 000 ⋅ 6 12 = 550 000 {\displaystyle 500\ 000\cdot {\frac {6}{12}}+600\ 000\cdot {\frac {6}{12}}=550\ 000}

EBIT wynosi zatem na jedną akcje:

400 000 550 000 = 0, 73 zł {\displaystyle {\frac {400\ 000}{550\ 000}}=0{,}73\ {\text{zł}}}

Przyjmując, że jedna akcja kosztuje 5 zł, jej C/EBIT wynosi:

5 zł 0, 73 zł = 6, 88, {\displaystyle {\frac {5\ {\text{zł}}}{0{,}73\ {\text{zł}}}}=6{,}88,} czyli roczny zysk operacyjny przeliczony na jedną akcję stanowi 7% bieżącej ceny akcji.