Poprzednia

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
                                     

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku

Historia szkoły, w której obecnie mieści się II LO, sięga lat trzydziestych. Inicjatywę rybnickich władz oświatowych, postulujących utworzenie nowej placówki, poparł wojewoda Grażyński oraz Sejm Śląski. W 1932 r. przyjęto projekt budowy szkoły autorstwa Tchórzewskiego. 15 marca 1935 budynek, doskonale wyposażony, oddano do użytku. Pierwszym kierownikiem Powszechnej Szkoły Publicznej nr 5 został Oskar Dechow.

Decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadano szkole imię żyjącego jeszcze wówczas marszałka Józefa Piłsudskiego.

Burzliwe lata trzydzieste i czterdzieste to czasy, kiedy budynek szkoły pełnił różne – nie zawsze zgodne ze swym pierwotnym przeznaczeniem – funkcje. 1938 r. w budynku stacjonowali żołnierze oczekujący na rozkaz rozpoczęcia operacji militarnej na terenie czechosłowackiego Zaolzia. W okresie okupacji hitlerowskiej w obecnym budynku funkcjonowała 1939–1941 niemiecka szkoła. W czerwcu 1941 r. władze okupacyjne umieściły w tym miejscu szpital wojenny. Uczniowie przeniesieni zostali do jednego z domów prywatnych.

Budynek szkoły ucierpiał w czasie działań wojennych w 1945 r., tak więc kiedy 15 kwietnia 1945 wznowiono zajęcia dydaktyczne, lekcje odbywały się w budynku zastępczym. 20 lipca 1945 gmach przy ulicy Mikołowskiej przekazano do użytku młodzieży. Wtedy też postanowiono go wyremontować by pracę w nowym roku szkolnym rozpocząć w godziwych warunkach.

W latach 1945–1948 w budynku szkoły działała ponadto Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli Niekwalifikowanych, organizująca kursy dokształcające.

1 września 1948 r. utworzono Szkołę Ogólnokształcącą Żeńską Stopnia Podstawowego i Licealnego. W nowo utworzonej placówce oświatowej młodzież kształcono w systemie jedenastoletnim. Pierwszymi uczennicami klas wyższych – licealnych były dziewczęta ze zlikwidowanej szkoły sióstr urszulanek oraz Liceum im. Powstańców Śląskich, którą przekształcono w szkołę męską. W trzy lata później, w dniach 17 maja–18 czerwca 1951 r. w murach przy ulicy Mikołowskiej odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. We wrześniu 1953 r. w budynku szkoły rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Pedagogiczne kształciło pedagogów do 1961 r.

W 1961 r. szkole nadano imię Hanki Sawickiej. Dwa lata później liceum stało się koedukacyjne. W roku szkolnym 1974/75 powołano Liceum dla Pracujących obecnie Liceum dla Dorosłych i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1981 r. w pożarze I LO im Powstańców Śląskich II LO stało się przejściowo miejscem nauki dla uczniów ze szkoły przy ulicy Kościuszki. Rok 1996 przynosi zniesienie imienia Hanki Sawickiej. Po trzech latach funkcjonowania szkoły jako "bezimiennego” II LO w dniu 27 grudnia 1999 szkole nadano na wniosek nauczycieli, rodziców i uczniów imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

                                     

1. Nauczanie

II LO w Rybniku jest wśród mieszkańców miasta tradycyjnie uważane za liceum ścisłe w odróżnieniu od humanistycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich. W roku szkolnym 2014/2015 zostały utworzone oddziały:

W klasach dwujęzycznych matematyczno-geograficzno-chemicznej, biologiczno-chemiczno-matematycznej oraz matematyczno-geograficzno-informatycznej odbywa się nauczanie przedmiotów takich jak wiedza o kulturze i historia po angielsku.

W szkole zajęcia z angielskiego odbywają się w międzyoddziałowych grupach wyłączając klasę dwujęzyczną posiadającą odrębny program nauczania języka angielskiego. Ma to na celu zapewnić dostosowanie poziomu do umiejętności ucznia. W roku szkolnym 2014/2015 zostało otwartych 12 grup językowych: 6 grup międzyoddziałowych dla klas o rozszerzonym wymiarze godzin klasy A, C, F oraz 6 grup międzyoddziałowych dla klas o charakterze dwujęzycznym klasy B, D, E

W roku 2015/2016 utworzono klasy o identycznych profilach, jak w roku 2014/2015 poza klasą F zastąpienie matematyki dodatkowym językiem:

                                     

2. Znani absolwenci

  • Bolesław Piecha – wiceminister zdrowia
  • Jan Olbrycht – europoseł
  • Magdalena Ogórek – kandydatka na prezydenta RP
  • Aleksander Gortat – prezenter telewizji TVS od 2008 r.