Poprzednia

ⓘ Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki
                                     

ⓘ Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki

Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

Środki z programu mogą otrzymać uniwersytety, centra naukowo-badawcze, podmioty sektora prywatnego, instytucje rządowe. W 1997 budżet programu wyniósł 7.5 mln ECU.