Poprzednia

ⓘ Artykuł 58 (radziecki kodeks karny)
                                     

ⓘ Artykuł 58 (radziecki kodeks karny)

Artykuł 58 kodeksu karnego Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej – przepis, na podstawie którego aresztowano podejrzanych o działalność kontrrewolucyjną.

Wszedł w życie 25 lutego 1927. Składał się z 14 paragrafów. Był wielokrotnie modyfikowany – w szczególności paragraf pierwszy, który 8 czerwca 1934 roku uzupełniono o listę punktów precyzujących rozumienie paragrafu. Artykuł wprowadzał pojęcie "wroga ludu”. Stawał się nim każdy, którego czyny klasyfikowano jako odpowiedzialność z paragrafów 2–13.

Penalizowano następujące czyny:

 • rozróżnienie działalności indywidualnej od zorganizowanej uzupełnienie do pozostałych paragrafów,
 • udzielanie pomocy wrogom ZSRR,
 • zdrada ZSRR,
 • sabotaż ekonomiczna kontrrewolucja.
 • służba w oddziałach carskich,
 • dywersja,
 • terror,
 • działalność propagandowa wymierzona przeciwko ZSRR,
 • szpiegostwo,
 • skłanianie obcego mocarstwa do wypowiedzenia wojny ZSRR,
 • niedoniesienie o popełnieniu przestępstwa,
 • udzielanie pomocy międzynarodowej burżuazji,
 • zorganizowanie powstania zbrojnego, próba przejęcia władzy nad częścią terytorium,
 • działanie na szkodę przemysłu, transportu, handlu, obiegu pieniężnego i spółdzielczości,

Na kodeksie karnym RFSRR wzorowane były inne kodeksy sowieckich republik.