Poprzednia

ⓘ Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie
Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie
                                     

ⓘ Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie – jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania określone w ustawach.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podlega Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

                                     

1. Terytorialny zasięg działania

 • powiaty w województwie mazowieckim: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski.
 • miasto Siedlce i Warszawa w tym lotnicze przejście graniczne Warszawa-Okęcie w międzynarodowym porcie lotniczym Warszawa-Okęcie,
                                     

2. Zadania

 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w środkach transportu, przejściach granicznych i portach lotniczych;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;
 • przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom;
 • prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 • zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
 • ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym;
 • zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego;
 • zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;

Użytkownicy również szukali:

placówka straży granicznej warszawa,

...
...
...