Poprzednia

ⓘ Oświata w Szydłowcu
                                     

ⓘ Oświata w Szydłowcu

Oświata Szydłowca – rozwinięta jest na szczeblach: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, średnim. Historia oświaty w Szydłowcu zaczyna się na początku XVI wieku, na poziomie szkoły parafialnej.

                                     

1. Historia

Szkoła parafialna istniała już przed rokiem 1529, kiedy to erygowano kościół i szpital Świętego Ducha. Jej rekrutem był jeden z mansjonarzy. Zarządzający szkołą bakałarz otrzymywał roczną pensję w wysokości 6 grzywien. Nauka odbywała się w języku polskim.

Uczniowie mieli obowiązek śpiewać w kościele szpitalnym i wraz z mansjonarzami w kościele farnym. W końcu XVII wieku, kiedy miasto chyliło się ku upadkowi, nauczaniem zajmowali się wyłącznie miejscowi mansjonarze.

Imiona mieszkańców Szydłowca pojawiają się także wśród słuchaczy Akademii Krakowskiej. W latach 1400-1642 studiowało ich tam co najmniej 26. Kilku z nich osiągnęło stanowiska bakałarzy: Jan z Szydłowca był w 1478 roku profesorem Akademii Krakowskiej, a Jan Władysław Omiecki zdobył w 1638 roku tytuł mistrza nauk wyzwolonych i doktora filozofii.

W Rynku Katolickim stanął w 1819 roku klasycystyczny budynek szkoły elementarnej, wzniesiony kosztem księżnej Anny Sapieżyny. We wzniesionej i utrzymywanej staraniem Sapieżyny oraz "szanowanych obywateli miasta" szkole uczyło się na przełomie 1819 i 1820 roku około 100 uczniów. Stosowano w niej nowoczesne metody nauczania, prowadząc naukę w trzech różnych poziomach kształcenia i z tego powodu nazywano ją szkołą "wzajemnego uczenia się".

W latach 1839-1846 istniała w Szydłowcu Szkoła Rzemieślnicza Niedzielna, w której kształcono terminatorów w zawodach: szewskim, ślusarskim, garncarskim, blacharskim, kowalskim, bednarskim, siodlarskim, tkackim i kamieniarskim.

                                     

2. Szkoły

Szydłowiecka infrastruktura oświatowa jest rozbudowana jak na rozmiary miasta. W Szydłowcu kształci się na poziomach: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz średnim. Odbywa się to w następujących placówkach publicznych państwowych i prywatnych:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia ul. Wschodnia 7
 • Przedszkola
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Staszica 3a
 • Rzymskokatolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Michalitek ul. Zakościelna
 • Szkoły podstawowe
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego ul. Wschodnia 19
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Wschodnia 57
 • Gimnazja
 • Szkoły średnie
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Folwarczna 4
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II ul. Wschodnia 57
 • Licea
 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Korpusu Ochrony Pogranicza ul. Kościuszki 39
 • I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza ul. Zamkowa 1
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Korpusu Ochrony Pogranicza
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Korpusu Ochrony Pogranicza
 • Szkoły Zawodowe

Miasto i gmina objęte są programem rejonizacji. Programem tym objęci są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Choć dopuszczalne jest przepisanie osoby do innej szkoły na wyraźną prośbę rodzica i w wyjątkowych sytuacjach.

                                     

3. Biblioteki

Wedle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, państwo polskie ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom godziwe warunki do edukacji dzieci i dokształcania dorosłych. W tym celu państwo poprzez organa nadane samorządom terytorialnym zakłada punkty oświaty publicznej, tj. biblioteki, instytuty, ośrodki kształcenia zawodowego itd. W Szydłowcu istnieją dwie biblioteki:

 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu – Filia w Szydłowcu ul. ks. Stanisława Staszica
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek ul. gen. Józefa Sowińskiego

Użytkownicy również szukali:

ug szydłowiec,

...
...
...