Poprzednia

ⓘ Równe
Równe
                                     

ⓘ Równe

Równe – miasto na Ukrainie, stolica obwodu rówieńskiego i rejonu rówieńskiego. Liczba mieszkańców w 2016 roku wynosiła 248 307.

Miasto położone nad rzeką Uście. Przez miasto przechodzi główna droga Kijów-Żytomierz-Równe-Dubno-Lwów-Czop; Równe-Łuck-Uściług. Leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, około 200 km od polskiej granicy.

W mieście znajdują się dwie wyższe uczelnie, dwa teatry, muzeum historyczno-krajoznawcze, drewniana cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej z XVIII w., pomnik ofiar faszyzmu z 1968 r. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1283 r. Magdeburskie prawo miejskie miasto otrzymało w 1492 r. Prywatne miasto szlacheckie położone było w XVI wieku w województwie wołyńskim. Około 80 km na północ od miasta 140 km od granicy z Polską znajduje się Rówieńska Elektrownia Jądrowa.

                                     

1. Historia

XIII w n.e – pierwsze osiedlenia w okolicach miasta, niedaleko współczesnej wsi Barmaki. Pierwsza wzmianka historyczna o Równem pochodzi z 1283 roku, kiedy miasto znajdowało się w zależności od Złotej Ordy. W połowie XIV wieku zostało włączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie w 1569 do Korony Królestwa Polskiego, kiedy to stało się siedzibą sądu ziemskiego. Administracyjnie przynależało do powiatu łuckiego województwa wołyńskiego prowincji małopolskiej Korony.

1479 – po śmierci księcia Neswickiego Równe stało się własnością jego żony Marii, która zaczęła nazywać siebie księżną Rówieńską. W roku 1496 Tatarzy oblegli miasto. W 1500 roku król Polski nadał miastu przywilej odbywania jarmarku. W 1548 roku w Równem zbudowano pierwszy kościół katolicki. W 1570 roku Tatarzy spalili miasto.

Do początku XVII wieku Równe należało do dóbr książąt Ostrogskich. W 1723 roku Równe przeszło od Walewskich na książąt Lubomirskich. Rodzinie tej miasto zawdzięcza rozwój, gdyż stało się centrum ich dóbr na Wołyniu. Jerzy Aleksander Lubomirski rozpoczął budowę pałacu barokowego na wyspie. Po Ugodzie kolbuszowskiej z 1753 roku Stanisław Lubomirski stał się jednym z najzamożniejszych magnatów, w związku z czym postanowił odzwierciedlić to w rezydencji w Równem, którą zaczął wznosić jego ojciec. Lubomirscy przez 200 lat rezydowali w tutejszym zamku, który przebudował dla nich Jan de Witte w stylu rokokowym. W 1792 roku w siedzibie Lubomirskich gościł Tadeusz Kościuszko. Po rozbiorze Polski Równe znalazło się w 1793 w zaborze rosyjskim jako stolica ujezdu rówieńskiego w guberni wołyńskiej. W 1794 roku Równe było zagrożone niewypłacalnością, dlatego Józef Lubomirski przekazał majątek żonie Ludwice Sosnowskiej. W 1817 roku Fryderyk Lubomirski wyprowadził się z pałacu do mniejszego pałacyku "Na Górce", a stary pałac zaczął niszczeć.

W 1835 roku Fryderyk Lubomirski zorganizował przeniesienie do Równego Gimnazjum Łuckiego z Klewania, na potrzeby którego powstał specjalny budynek na przekazanym przez niego gruncie. W 1873 roku przeprowadzono przez miasto linię kolejową. W II poł. XIX wieku wokół miasta rozpoczęto prace fortyfikacyjne i zamieniono je w twierdzę.

15 maja 1891 pożar strawił dwie trzecie miasta.

W czerwcu 1916 roku, podczas I wojny światowej, z rejonu miasta wyruszyła rosyjska ofensywa Brusiłowa.

                                     

1.1. Historia II Rzeczpospolita

W latach 1919–1939 miasto ponownie należało do Polski. Miasto było wówczas siedzibą wiejskiej gminy Równe. W dniach 3–9 lipca 1920 roku o miasto z Armią konną Budionnego walczyły polskie oddziały generała Kazimierza Raszewskiego. W latach 30. XX wieku w Równem powstała grupa poetycka "Wołyń” – w jej skład wchodził Czesław Janczarski, Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak, Wacław Iwaniuk, Władysław Milczarek. W tym czasie powstały nowa poczta, elektrownia, osiedle mieszkaniowe, a od 1930 organizowano Targi Wołyńskie.

W 1939 roku miasto liczyło 41 500 mieszkańców w tym 21 tys. Żydów i 15 tys. Polaków i było największym miastem województwa wołyńskiego ze stolicą w Łucku. Było też dużym kresowym garnizonem wojskowym. Stacjonowało tu m.in. dowództwo i sztab 13 Kresowej Dywizji Piechoty.

                                     

1.2. Historia II wojna światowa

Od września 1939 roku miasto było pod okupacją sowiecką, a od 28 czerwca 1941 do początku 1944 pod okupacją niemiecką.

W październiku 1941 Niemcy utworzyli w mieście duże getto dla ludności żydowskiej. 6-7 listopada 1941 około 15 tys. mieszkańców miasta i okolicy pochodzenia żydowskiego zostało zebranych w podmiejskich Sosenkach i rozstrzelanych przez Einsatzgruppe C oraz kolaborującą z Niemcami policję ukraińską. W lipcu 1942 kolejne 5 tys. Żydów przewieziono do kamieniołomu pod Kostopolem i tam zamordowano.

W czasie II wojny światowej miały miejsce także liczne zbrodnie na polskiej ludności miasta. 18 listopada 1943 policja ukraińska i gestapo zamordowały w Równem 1864 osoby, w tym ok. 100 członków Armii Krajowej. Podczas rzezi wołyńskiej miasto stało się ośrodkiem, do którego kierowali się polscy uchodźcy z wiosek eksterminowanych przez UPA. Liczebność Polaków wzrosła do 30 tysięcy, często koczujących pod gołym niebem. Ponad 20 tysięcy z nich Niemcy wywieźli na roboty przymusowe w III Rzeszy.

Na terenie powiatu działała polska konspiracja zorganizowana w Obwód Równe AK, której członkowie weszli w 1944 w skład 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. W następstwie ofensywy Armii Czerwonej oraz oddziałów partyzanckich miasto zostało zdobyte 2 lutego 1944.                                     

1.3. Historia Współczesność

W roku 1945 Równe, podobnie jak cały obszar Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, zostało odłączone od Polski i włączone do Ukraińskiej SRR, od 1991 należy do państwa Ukraina. W mieście działa oddział Towarzystwa Kultury Polskiej.

W latach 1990-2000 został zbudowany Sobór Opieki Matki Bożej, jedna z dwóch katedr eparchii rówieńskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Jest to jedna z największych świątyń na terytorium Ukrainy, o długości 51 metrów, szerokości 42 metrów i wysokości 55 metrów. Cerkiew wieńczy trzynaście kopuł.

W 2002 roku w mieście odsłonięto pomnik dowódcy UPA Dmytra Klaczkiwskiego, inicjatora mordów na ludności polskiej w czasie II wojny światowej na Wołyniu.

Równe jest miastem partnerskim Piotrkowa Trybunalskiego i Zabrza.

                                     

2. Zabytki

istniejące:

 • Pałacyk ks. Fryderyka Lubomirskiego "Na Górce” z ok. 1840 roku
 • kościół pw. św. św. Piotra i Pawła dawny garnizonowy z 1934 r. w stylu modernistycznym proj. Witold Czeczott-Danilewicz. Inicjatorem budowy był kapelan ks. Antoni Butrymowicz, ul. Soborna 213
 • dawne gimnazjum z 1834 r. fundacji księcia Fryderyka Lubomirskiego, ul. Drahomanowa 19 dawna siedziba Ericha Kocha, ob. muzeum
 • osiedle modernistyczne dla pracowników administracji państwowej zniekształcone po 1945 roku
 • dawny Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego z 1858 r. w stylu neogotyckim, proj. Konstanty Wojciechowski, sfinansował budowę Roman Sanguszko ze Sławuty ob. w kościele mieści się filharmonia, w 1958 r. zburzono dwie wieże
 • Kościół św. Józefa na Woli z 1764 roku i cmentarz 182 żołnierzy polskich poległych podczas wojny 1920 roku, ul. Dubeńska
 • sobór prawosławny Zmartwychwstania Pańskiego z 1895 roku
 • oranżeria Lubomirskich w parku pałacowym
 • Willa secesyjna z 1903 r. przy ul. Petlury 17 ob. muzeum sztuki
 • Wielka synagoga z pocz. XIX wieku, ul. Szkolna
 • budynek Poczty Polskiej z 1931 r. w stylu modernistycznym proj. Julian Neyman, dawna ul. 3 Maja
 • Gimnazjum Rówieńskie z 1835 roku z fundacji Fryderyka Lubomirskiego proj. Franciszek Miechowicz,
 • grodzisko na przedmieściu Basowy Kąt
 • Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej z 1756 r. drewniana, ul. Szewczenki 113
 • Mała synagoga z poł. XIX wieku, ul. Szkolna

nieistniejące:

 • zamek przebudowany na pałac w stylu barokowym, rozebrany w 1945 roku.
                                     

3. Sport

Przed wojną w mieście działało kilka polskich klubów piłkarskich, m.in. Hallerczyk Równe 2 tytuły mistrza Wołynia, jeden z najsilniejszych klubów na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym, Sokół Równe 1 tytuł mistrza Wołynia, Pogoń Równe i PKS Równe.

Równe jest ośrodkiem sportu żużlowego. Drużyna Kaskad Równe występowała w 2011 i 2013 w II lidze polskiej. Ponadto w mieście odbywają się zawody mistrzowskie rangi europejskiej.

                                     

4. Ludzie związani z Równem

 • Halina Ziółkowska-Modła 1924-2015 – wieloletnia redaktor kwartalnika "Wołyń i Polesie” wydawanego w Oświęcimiu w latach 1995–2015, ur. w Równem
 • Stanisław Zieliński – polski wojskowy, kawaler orderu Virtuti Militari
 • Stanisław Michalski – polski działacz oświatowy, urodzony w Równem
 • Jan Śpiewak – polski poeta, eseista i tłumacz
 • Jerzy Sztandera
 • Andrzej Milczanowski ur. 1939 – polski prawnik i polityk, urodzony w Równem
 • Stanisław Bolkowski – naukowiec, profesor, inżynier, specjalista z dziedziny elektrotechniki
 • Jarosław Jewdokimow ur. 1946 – śpiewak tradycyjnego repertuaru popularnego, mieszkający i tworzący w Rosji
 • Władysław Milczarek – polski poeta i prozaik, urodzony w Równem
 • Jan Kobylański ur. 1923 – polski przedsiębiorca z Urugwaju, twórca i prezes USiOPAŁ, ur. w Równem
 • Ludwik Górecki – polski lekarz dermatolog, profesor
 • Kazimierz Chromiński – polski dowódca wojskowy, pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 • Adam Ostaszewski herbu Ostoja – polski prezydent miasta w Równem, później w Płocku
 • Bogdan Czaykowski – polski poeta, krytyk, tłumacz, prof. em. Uniwersytetu Kolumbii Bryt., ur. w Równem
 • Stanisław Ziętara
 • Anna Walentynowicz – polska działaczka, współzałożycielka NSZZ "Solidarność”, dama Orderu Orła Białego, ur. w Równem
 • Uszer Zibes – polski rabin, w latach 1961–1966 naczelny rabin Polski, urodzony w Równem
 • Zofia Terné – polska aktorka kabaretowa, śpiewaczka, ur. w Równem
 • Zuzanna Ginczanka – polska poetka
 • Karol Baliński – burmistrz Równego od 1920
 • Ryszard Przybylski ur. 1928 – polski prof., eseista, tłumacz, 4-krotny finalista Nagrody Nike, ur. w Równem
 • Ihor Marko – ukraiński żużlowiec, mistrz Europy juniorów z 1986, urodzony w Równem
 • Władysław Czajka ur. 1952 – polski kapłan katolicki, proboszcz i dziekan rówieński
 • Olga Pasiecznik – śpiewaczka sopran Warszawskiej Opery Kameralnej, urodzona w Równem
 • Pelagia Majewska – polska pilotka samolotów, szybowcowa rekordzistka kraju i świata, działaczka społ., ur. w Równem

Użytkownicy również szukali:

równe ukraina – hotele,

...
...
...