Poprzednia

ⓘ Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
                                     

ⓘ Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

Oferta kształcenia uczelni to studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Uczelnia kształci prawników, ekonomistów, biznesmenów, pracowników administracji, polityków i dyplomatów. Od 2017 roku rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepubliczna.

                                     

1. Władze uczelni

 • Rektor – dr hab. Maciej Rogalski
 • Dziekan Wydziału Medycznego – dr hab. Paweł Olszewski
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Anna Konert
 • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr Martin Dahl
                                     

2. Wydziały i kierunki studiów

 • stosunki międzynarodowe
 • finanse i rachunkowość
 • ekonomia
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • zarządzanie

W ofercie edukacyjnej uczelni są także studia anglojęzyczne. Specjalny program prowadzony wspólnie z brytyjskim Coventry University pozwala na zdobycie dwóch dyplomów – polskiego oraz brytyjskiego.

 • prawo
 • prawo w biznesie
 • administracja
 • Wydział Prawa i Administracji

Jakość nauczania na wydziale została potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyznała kierunkowi prawo ocenę wyróżniającą. Studenci zdobywają praktykę m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej. Przy wydziale funkcjonują szkoły prawa międzynarodowego oraz LLM – jedyne w Polsce studia kształcące prawników z całego świata wspólnie z Boston University i Center for International Legal Studies w Salzburgu. Po ukończeniu studiów istnieje możliwość nabycia kolejnych uprawnień takich jak stopień naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, stopień naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo oraz wszczęcie postępowania o nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego profesora.

 • kierunek lekarski
 • Wydział Medyczny

Wewnętrzny system jakości kształcenia został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Na Wydziale działa Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, które składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych.

                                     

3. Historia

 • 2010 r. – Inauguracja metod i technik kształcenia na odległość – Lazarski Distance Learning.
 • 2010 r. – Zmiana nazwy na Uczelnia Łazarskiego.
 • 2012 r. – Nawiązanie współpracy z brytyjskim ośrodkiem – Coventry University, wprowadzenie anglojęzycznych walidowanych programów studiów kończących się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego Coventry University.
 • 2015 r. – Wydział Ekonomii i Zarządzania na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.
 • 2015 r. – Najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej.
 • 2000 r. – Umiera założyciel i rektor WSHiP dr Ryszard Łazarski.
 • 2000 r. – Uczelnia otrzymuje nazwę Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
 • 1993 r. – Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca Założycielowi dr. Ryszardowi Łazarskiemu na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.
 • 2017 r. – Rozpoczęcie kształcenia lekarzy na Wydziale Medycznym.
 • 2010 r. – Powołanie do życia Fundacji Uczelni Łazarskiego przyznającej stypendia zdolnym i potrzebującym studentom oraz działającej na rzecz społeczności lokalnych.
 • 2004 r. – Powstaje ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna Centrum Kształcenia Podyplomowego.


                                     

4. Nagrody i rankingi uzyskane w 2018 roku

 • Dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny.
 • Perspektywy – III miejsce w rankingu wśród niepublicznych uczelni magisterskich.
                                     

5. Nagrody i rankingi uzyskane w 2017 roku

 • Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich.
 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A.
 • Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych.
                                     

6. Wydawnictwa

Uczelnia Łazarskiego wydaje dwa czasopisma naukowe, które znalazły się w części B wykazu przygotowanego przez MNISW: Ius Novum wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Myśl Ekonomiczna i Polityczna – kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

                                     

7. Kampus

Uczelnia mieści się przy ul. Świeradowskiej 43 na warszawskim Mokotowie. Kampus obejmuje sześć sektorów A, B, C, D, E, F, w których mieszczą się sale zajęciowe, sale warsztatowe oraz aule wykładowe największa tj. aula im. Lecha Falandysza liczy 430 miejsc. W budynku mieści się biblioteka oferująca dostęp do ponad 100 000 egzemplarzy książek oraz stanowisk komputerowych. Na terenie uczelni znajduje się izba pamięci poświęcona II wojnie światowej oraz wydarzeniom z okresu powstania warszawskiego, w którym brał udział założyciel uczelni Ryszard Łazarski – żołnierz Pułku AK Baszta.

                                     

8. Wybrane ośrodki naukowe i jednostki

 • Studencka Poradnia Prawna – jednostka, której członkami są studenci oraz ich opiekunowie – wykładowcy i praktycy. Zespół udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, sporządza opinie prawne, pisma procesowe itp. Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej” w 2018 r.
 • Studium Języków Obcych SJO – jednostka dydaktyczna zajmująca się kształceniem językowym. Prowadzi lektoraty i kursy z 13 języków oraz pełni funkcję centrum egzaminacyjnego międzynarodowych egzaminów TOEIC, TOLES, LCCI. Jednostka organizuje kursy dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Polsce lub chcących doskonalić swoją znajomość języka, a także zajęcia dla osób spoza uczelni. Od 2016 roku SJO posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego.
 • Klub Absolwenta – jednostka od 2009 roku zrzeszająca i integrująca absolwentów Uczelni Łazarskiego. Jest organizatorem wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, prospołecznych, a także pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych poprzez cykliczne spotkania networkingowe. Propaguje sukces zawodowy absolwentów m.in. poprzez organizację konkursu "Brylanty Łazarskiego” oraz publikacje na temat ich osiągnięć.
 • Dział Praktyk i Karier – jednostka zajmująca się wspieraniem i kształtowaniem rozwoju zawodowego, określeniem predyspozycji osobowościowych i zawodowych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą, a także organizuje coroczne Giełdy Pracodawców.
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego CKP – jednostka, zajmująca się przede wszystkim kształceniem osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Oferuje studia podyplomowe, programy MBA i MPA, szkolenia, doradztwo dla firm, instytucji, jednostek administracji publicznej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów związanych m.in. z ochroną zdrowia, sądownictwem, coachingiem, marketingiem, branżą lotniczą, modową itd. CKP jest partnerem licznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi wspólnie buduje ofertę doradczo-szkoleniową.


                                     

9. Działalność studencka

Na uczelni działa wiele organizacji studenckich: Samorząd Studencki, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe, sekcje AZS Uczelni Łazarskiego, drużyna cheerleaderek. Studenci są inicjatorami cyklicznych wydarzeń m.in.:

 • TEDx Lazarski University – konferencja naukowa na licencji TED, popularyzująca ciekawe idee, motywujące do podjęcia nowych działań.
 • Przedsiębiorczość 3.0 - finałowa gala przedmiotu akademickiego metodyka studiów i badań. Studenci pierwszego roku przygotowują i prezentują własne modele biznesowe w oparciu o szablon modelu biznesowego.
 • Lazarski Talent Show – impreza promująca talenty studentów, dająca możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności.
 • Warsaw Business Game – konkurs, podczas którego drużyny z czołowych warszawskich uczelni rozwiązują zadanie symulujące realną sytuację biznesową.
                                     

10. Sport na Uczelni Łazarskiego

Studenci uczelni biorą udział w wielu imprezach sportowych m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce. Uczelnia Łazarskiego posiada własną siłownię i wyposażoną salę do ćwiczeń. Studium Wychowania Fizycznego Uczelni Łazarskiego organizuje coroczne wydarzenie promujące sport i zdrowy tryb życia – Dzień Sportu. Przy Studium działają sekcje AZS Uczelni Łazarskiego takie jak golf, żeglarstwo, tenis oraz drużyna cheerleaderek. Uczelnia posiada specjalny program realizacji studiów dla sportowców w trybie e-learning. Do grona studentów należą utytułowani sportowcy m.in.:

 • Karolina Pieńkowska – judoczka, mistrzyni i wicemistrzyni Europy seniorek, młodzieżowa mistrzyni Europy.
 • Radosław Paczuski – zawodnik muay thai i kick-boxingu, mistrz świata K-1,
 • Hubert Hurkacz – tenisista, 112 miejsce w rankingu ATP 2018, uczestnik turniejów French Open, Wimbledon i Australian Open,
 • Weronika Deresz – wioślarka, medalistka mistrzostw świata, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016,