Poprzednia

ⓘ Kategoria:Kultura w Poznaniu
                                               

Art Stations Foundation

Art Stations Foundation – prywatna fundacja założona przez Grażynę Kulczyk w Poznaniu. Fundacja realizuje dwa główne programy: wystawienniczy oraz performatywny. Prezentowane wystawy przeważnie w przestrzeni Galerii Art Stations zainspirowane są zbiorami z prywatnej Kolekcji Grażyny Kulczyk, a ich istotna część oparta jest na innowacyjnych zestawieniach sztuki współczesnej, ilustrujących najnowsze trendy oraz poszukiwania estetyczno-teoretyczne. Dział performatywny realizuje natomiast spektakle i wydarzenia związane z tańcem współczesnym. Siedzibą fundacji jest Centrum Handlu, Sztuki i Biz ...

                                               

Bambereczka

Bambereczka – wiersz autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny. Wiersz, będący obrazkiem rodzajowym, opisuje losy studzienki Bamberki, zlokalizowanej w pobliżu ratusza poznańskiego. Poetka tęskni do starej studzienki, która po zakończeniu II wojny światowej przeleżała około dwadzieścia lat w magazynach, by dopiero w 1977 powrócić na Stary Rynek w 1964 została ustawiona przy Loży Masońskiej na ul. Mostowej. W 1968 wiersz ukazał się w tomie Pozdrawiam moje miasto Wydawnictwo Poznańskie.

                                               

Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu

Białoruskie Kulturalno-Naukowego Centrum w Poznaniu – pozarządowe, zarejestrowane zgodnie z polskim prawem, stowarzyszenie, które zrzesza białoruski ośrodek studencki w Poznaniu. Celem organizacji – zachęcanie studentów dla pracy na rzecz rozwoju demokracji na Białorusi, szerzenie białoruskiej kultury, języka i wiedzy na temat Białorusi w akademickim ośrodku Poznania, wśród Polaków i obcokrajowców, promocji Białorusi w Europie i demokratycznym świecie, jak również sprzyjanie tworzeniu przyszłych, dobrze wykształconych elit Białorusi. Najwyższy organ – Zarząd. Pracę zarządu kontroluje Komis ...

                                               

Bismarck-Tunnel

Bismarck-Tunnel – nieistniejąca piwiarnia i restauracja, zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Kantaka 2/4, otwarta w styczniu 1875. Lokal urządzono na wzór bardzo popularnej berlińskiej Rastkeller pod Czerwonym Ratuszem. Był to jeden z największych i najpopularniejszych lokali gastronomiczno-rozrywkowych Poznania w początkach XX wieku. Zajmował monumentalne piwnice kamienic tzw. pałaców czynszowych po wschodniej stronie ulicy obecnie na tyłach Domów Towarowych Alfa. Główna sala, sklepiona łukowo, miała 51.5 m długości, 14 m szerokości i 5 m wysokości. Pierwszym dzierżawcą był Browar Akcyjny E ...

                                               

Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce

Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce – niemieckie archiwum nazistowskie działające od października 1939 do maja 1942, podlegające namiestnikowi Kraju Warty, a zlokalizowana w gmachu dawnego kolegium jezuickiego w Poznaniu, przy placu Kolegiackim. Dokumenty Centrali znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Archiwum swoimi badaniami obejmowało wszystkie ziemie polskie wcielone do III Rzeszy, jak i Generalne Gubernatorstwo. Zadaniem archiwum było przedstawienie Polaków, jako niebezpiecznych prześladowców mniejszości niemieckiej w Polsce, którzy w okresie kampanii wrześniowej 1- ...

                                               

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – instytucja kultury, działająca od 1984 w Poznaniu. Głównym celem centrum jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia, dokumentacja i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką dla dzieci. Centrum ma swoją siedzibę w Zamku Cesarskim.