Poprzednia

ⓘ Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
                                     

ⓘ Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi – najstarsza szkoła średnia w Pułtusku. Jej siedziba znajduje się przy ul. Piotra Skargi 2. Od 2019 r. dyrektorem jest mgr Anna Majewska.

Szkoła szczyci się trzecim miejscem po Płocku i Sieradzu wśród najstarszych liceów w Polsce.

                                     

1. Historia

 • 1918 – szkoła przyjmuje nazwę Męskie Gimnazjum i Liceum Państwowe im. Piotra Skargi;
 • 1463 – mecenat nad szkołą obejmują biskupi płoccy: Erazm Ciołek i Andrzej Krzycki;
 • 1921 – reaktywowanie działalności harcerstwa;
 • 1945 – odbudowa szkoły ze zniszczeń wojennych, pierwszy po wojnie egzamin maturalny;
 • 1913 – powstanie organizacji harcerskiej i tajnych organizacji niepodległościowych;
 • kwiecień 1949 – pokazowy proces członków szkolnej organizacji AK, zapadają wyroki długoletniego więzienia;
 • 1797-1798 – dwukrotny pożar szkoły, budowa nowej siedziby;
 • 1872 – wprowadzenie języka rosyjskiego jako wykładowego;
 • 1561 – powstaje szkoła typu gimnazjalnego;
 • 1973 – nauczyciel historii Włodzimierz Bogdanowicz otwiera Szkolną Izbę Tradycji;
 • 1960-1963 – budowa internatu;
 • 1915 – po wyzwoleniu spod jarzma rosyjskiego, szkoła przyjmuje za patrona Piotra Skargę;
 • 1566 – utworzenie przy szkole pierwszego w Polsce teatru publicznego;
 • 27 marca 1981 – strajk solidarnościowy maturzystów, jedyny na Mazowszu, po brutalnym pobiciu Jana Rulewskiego przez milicję w Bydgoszczy
 • 1781 – opiekę nad szkołą przejmują sprowadzeni z Płocka benedyktyni;
 • 1565 – biskup Noskowski sprowadza z Braniewa jezuitów, powierzając im misję stworzenia kolegium. Pierwszym rektorem zostaje Stanisław Rozdrażewski;
 • 1989 – ufundowanie nowego sztandaru
 • 1568 – szkołę odwiedza Jan Kochanowski;
 • 1558 – biskup Andrzej Noskowski funduje 20 stypendiów dla uczniów zamierzających studiować na Akademii Krakowskiej.
 • 4 listopada 1987 – przywrócenie imienia Piotra Skargi;
 • 1831 – 6-klasowa szkoła wojewódzka odebrana benedyktynom, staje się 4-klasową szkołą obwodową;
 • 1590 – wizyta króla Zygmunta III Wazy.
 • 1773 – po likwidacji zakonu jezuitów, na mocy zarządzenia Komisji Edukacji Narodowej, kolegium uzyskuje status wojewódzkiej szkoły podwydziałowej kształcącej na poziomie średnim;
 • 3 lutego 1905 – strajk uczniów przeciwko wzmożonej rusyfikacji;
 • 1950 – po połączeniu Żeńskiego Gimnazjum im. Klaudyny Potockiej z Męskim Gimnazjum im. Piotra Skargi i przyłączeniu klas szkoły podstawowej powstaje Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego później tylko licealnego, nie używa się imienia P. Skargi;
 • 1935 – w wyniku reformy szkolnictwa powstaje 4-klasowe gimnazjum i 2-klasowe liceum;
 • 1977 – po przyłączeniu liceum wieczorowego powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących;
 • 1973 – uhonorowanie szkoły medalem 200-lecia KEN;
 • 1950 – uczeń Ryszard Sosnowski zostaje pierwszym w historii szkoły laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej;
 • 1902 – utworzenie 7-klasowego gimnazjum;
 • 12 lutego 1948 – aresztowanie członków tajnej szkolnej organizacji AK;
 • 1440 – założenie przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego szkoły przy kolegiacie; Wykładowcami zostają magistrowie Akademii Krakowskiej, m.in. Jan z Głogowa.
 • 1563-1571 – funkcję dyrektora pełni Jakub Wujek;
 • 1806-1807 oraz 1812-1813 – zajęcie budynku szkoły przez wojska napoleońskie;
 • 1571-1573 – w szkole wykłada Piotr Skarga;
                                     

2. Znani absolwenci

 • Wiktor Gomulicki 1864 – pisarz, poeta, autor Wspomnień niebieskiego mundurka ;
 • Andrzej Batory 1583 – książę Siedmiogrodu, kardynał;
 • Jerzy Ossoliński 1607 – polityk i dyplomata, kanclerz wielki koronny;
 • Aleksander Kakowski 1878 – kardynał, prymas Królestwa Polskiego, członek Rady Regencyjnej;
 • Ryszard Sosnowski 1932 – profesor fizyki, narciarz zjazdowy, członek PAN.
 • Henryk Purzycki 1927 – lekarz i pisarz, autor Trzeciego pokolenia ;
 • Maciej Kazimierz Sarbiewski 1612 – poeta;
                                     

3. Ciekawostki

W szkole osadzona jest akcja dwóch powieści: Wspomnienia niebieskiego mundurka Wiktora Gomulickiego i Trzecie pokolenie Henryka Purzyckiego.

Tradycją liceum jest organizowany od 1996 r. co roku Turniej Klas II, w ramach którego uczniowie wykonują prace społeczne na rzecz szkoły, odtwarzają scenki rodzajowe z wykorzystaniem fragmentów "Wspomnień niebieskiego mundurka” i odpowiadają na pytania z historii szkoły. Od 1993 roku odbywają się Szkolne Spotkania ze Sztuką, pokazy talentów z różnych dziedzin uczniów i nauczycieli.