Poprzednia

ⓘ Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy




Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy
                                     

ⓘ Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy – główny miejski przewoźnik w Bydgoszczy.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy funkcjonują w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 1 lutego 1998 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczym pod numerem 0000111252.

                                     

1. Zakres działalności

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – lokalnych.
 • Reklama.
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych: roboty ziemne
 • Budowa dróg kołowych i szynowych.
 • Pozostały pasażerski transport lądowy.
 • Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych. Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi.
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
 • Wynajem pozostałych środków transportu.
 • Transport pasażerski miejski.
 • Badania i analizy techniczne.
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych

 • Działalność taksówek osobowych.
 • Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego.

Użytkownicy również szukali:

mzk bydgoszcz rozkład jazdy wg przystanków,

...
...
...