Poprzednia

ⓘ Obwód chmielnicki
Obwód chmielnicki
                                     

ⓘ Obwód chmielnicki

Obwód chmielnicki – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Chmielnicki.

Obwód graniczy na północnym zachodzie z obwodem rówieńskim, na północnym wschodzie z żytomierskim, na wschodzie z winnickim, na południu z czerniowieckim, na zachodzie z tarnopolskim.

Obwód leży na obszarze historycznych regionów Podola południe i Wołynia północ.

                                     

1. Historia

Historyczna przynależność administracyjna obszaru:

 • 1920-1922: Ukraińska SRR
 • 1922-1991: ZSRR, Ukraińska SRR
 • 1566-1569: Korona Królestwa Polskiego: województwo podolskie /Wielkie Księstwo Litewskie: województwo wołyńskie
 • 1672-1699: Korona Królestwa Polskiego, prowincja małopolska: województwo wołyńskie /Imperium Osmańskie
 • od 1991: Ukraina: obwód chmielnicki
 • 1793-1915: Imperium Rosyjskie: gubernia podolska, gubernia wołyńska zabór rosyjski
 • 1699-1793: Korona Królestwa Polskiego, prowincja małopolska: województwo podolskie, województwo wołyńskie
 • 1434-1566: Korona Królestwa Polskiego: województwo podolskie /Wielkie Księstwo Litewskie: ziemia wołyńska
 • 1569-1672: Korona Królestwa Polskiego, prowincja małopolska: województwo podolskie, województwo wołyńskie
 • 1919-1920: Rzeczpospolita Polska, Zarząd Cywilny Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego: okręg podolski, okręg wołyński
                                     

2. Zabytki

 • Zamki, m.in. zamek Ostrogskich w Starokonstantynowie i zamek Sieniawskich w Międzybożu oraz pozostałości zamku Potockich w Latyczowie i zamku w Satanowie
 • Kościoły z okresu I Rzeczypospolitej, m.in. kościół św. Józefa w Zasławiu, kościół św. Anny w Połonnem, kościół ormiański w Żwańcu oraz kościoły Kamieńca Podolskiego
 • Pałace, m.in. pałac Orłowskich w Malejowcach, pałac Sanguszków w Zasławiu i pałac Raciborowskich w Derażni
 • Zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta i twierdzy w Kamieńcu Podolskim – jeden z najcenniejszych zespołów staromiejskich Kresów Wschodnich i dzisiejszej Ukrainy
                                     

3. Ciekawostki

 • W Niecieszynie na północy obwodu znajduje się Chmielnicka Elektrownia Jądrowa.
 • Według danych z 2001 r. obwód chmielnicki jest drugim najliczniej zamieszkiwanym przez Polaków obwodem na Ukrainie.
 • Położone w obwodzie miasto Zasław było gniazdem rodowym książęcego rodu Zasławskich.
 • Płoskirów i Kamieniec Podolski, dzisiejsze największe miasta obwodu, były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego. Obu miejscowościom prawa miejskie nadali Jagiellonowie.

Użytkownicy również szukali:

obwód chmielnicki mapa, obwód chmielnicki miasta,

...
...
...