Poprzednia

ⓘ Indeks (dokument)
Indeks (dokument)
                                     

ⓘ Indeks (dokument)

Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik "dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów. Nazwa ta jest bardzo często wykorzystywana przy nadawaniu nazw miejscom związanym z życiem studenckim.

W ciągu ostatnich lat na wielu uczelniach wprowadzono systemy elektroniczne np. Uniwersytecki System Obsługi Studiów, które zastępują tradycyjne indeksy, bądź funkcjonują równolegle z nimi.

                                     

1. Zawartość indeksu

Indeks zawiera takie informacje jak:

 • imię/imiona nazwisko studenta wraz z godłem państwowym
 • specjalność
 • zdjęcie studenta rozmiar 35 × 45 mm oraz podpis właściciela indeksu
 • miejsce prowadzonych studiów
 • kierunek
 • numer albumu
 • wydział lub inna jednostka organizacyjna
 • dane studenta
 • imię ojca
 • imię/imiona i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • uzyskane oceny z ćwiczeń, egzaminów i zaliczeń wraz z podpisami wykładowców
 • tekst ślubowania studenta, wypowiadanego uroczyście podczas immatrykulacji
 • potwierdzenie zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów wraz z podpisem oraz pieczątką dziekana wydziału
 • informacja o ilości stron w indeksie
 • potwierdzenie odbycia obowiązkowych kursów kurs biblioteczny, kurs BHP.
 • potwierdzenie odbycia przez studenta praktyk
 • informacja o otrzymanym dyplomie ukończenia studiów i uzyskanym tytule poświadczonym pieczęcią urzędową, datą i podpisem dziekana
 • podpis dziekana oraz miejsce i data złożenia podpisu
 • informacja o złożonej pracy dyplomowej i uzyskanej ocenie wystawionej przez promotora
 • świadectwo odejścia z uczelni
 • informacje o ewentualnych nagrodach, wyróżnieniach lub karach dyscyplinarnych studenta
 • informacja o urlopach wziętych przez studenta w czasie toku studiów

Indeks studenci otrzymują najczęściej po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia pierwszego roku studiów. Po zakończeniu semestru indeks składa się w dziekanacie wydziału, na którym się studiuje w celu uzyskania potwierdzenia zaliczenia semestru lub roku oraz prawa do kontynuowania studiów.

Po zakończeniu ostatniego semestru studiów, uzyskaniu absolutorium i obronie pracy magisterskiej lub dyplomowej, w indeksie zostaje wpisany temat pracy, ocena pracy, ocena egzaminu końcowego obrony i informacja o uzyskanym tytule zawodowym. Po wpisaniu tych informacji, indeks zostaje zwrócony absolwentowi.

                                     

2. Wzorcowa budowa indeksu

Według wzorca podanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego indeks powinien być wydany przy zachowaniu następujących parametrów:

 • wyklejka – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²
 • oklejka – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m² zadrukowany kolorem zielonym nr Pantone 355 U
 • godło państwowe o wymiarach 14.4 × 16.2 mm
 • paginacja stron – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt
 • strony 1, 4 do 93 – tekst i wypełnienie tabel – czcionka Times New Roman CE, 9 pkt
 • oprawa – tektura o gramaturze 630 g/m², szyta nićmi
 • format indeksu A6 105 × 148 mm
 • "ŚLUBOWANIE” – czcionka Times New Roman CE, 14 pkt
 • "Nr albumu” – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt
 • "pieczęć urzędowa” – czcionka Times New Roman CE, 6 pkt
 • druk dwustronny w kolorze czarnym
 • grzbiet introkal w kolorze czarnym
 • "INDEKS” – czcionka Arial CE pogrubiony, 40 pkt
 • objaśnienia teksty w nawiasach – czcionka Times New Roman CE, 7 pkt
 • strony od 1 do 93 – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²
 • strona 1 – "INDEKS” – czcionka Times New Roman, 11.5 pkt
 • fotografia w indeksie opieczętowana pieczęcią do tłoczenia na papierze
                                     

3. Indeksy w innych typach szkół

Poza studentami uczelni, indeksy otrzymują również:

 • słuchacze szkół dla dorosłych okładka w kolorze żółtym,
 • uczniowie szkół policealnych dla młodzieży okładka w kolorze łososiowym.