Poprzednia

ⓘ Roman Kochanowski
Roman Kochanowski
                                     

ⓘ Roman Kochanowski

Początków malarstwa uczył się u Maksymiliana Cercha. Studia malarskie rozpoczął w 1874 roku w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 1873/1875 pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza i Henryka Grabińskiego rysunek i malarstwo pejzażowe. W 1875 przeniósł się do Wiednia, gdzie studiował na Akademii Sztuk Pięknych, początkowo u Christiana Grieppenkerla, a w latach 1876-1878 u Eduarda Lichtenfelsa jako stypendysta na wydziale pejzażu. W okresie wiedeńskim, trwającym do 1881, zaczął odnosić pierwsze sukcesy malarskie: złoty medal Akademii wiedeńskiej, wystawy w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1881 przeniósł się do Monachium, gdzie mieszkał i pracował aż do śmierci.

Debiutował w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1877/1878, a w 1878 roku przedstawił prace w warszawskim i lwowskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wystawach międzynarodowych i salonach: Wiedeń 1886-1899, Monachium 1888-1922, Berlin 1891-1909, Düsseldorf 1902, 1904, Salzburg 1891, 1895, Londyn 1891 gdzie otrzymał dyplom honorowy II klasy. Dużym sukcesem zakończyła się wystawa w Wiedniu 1888, na której cesarz Franciszek Józef I kupił "Zimę w Polsce", a później "Jesień". Ilustrował wespół z innymi malarzami polskimi dzieło "Die Osterreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild". Był członkiem monachijskich Kunstverein i Kunstlergenossenschaft, a w 1901 roku został stałym jurorem. W 1906 roku został członkiem prestiżowego francuskiego Union Internationale des Beaux-Art. Od 1933 miał zakaz wystawiania prac w hitlerowskich Niemczech. Od około 1943 przestał malować. Zmarł w 1945. Został pochowany na Cmentarzu Leśnym w Monachium. W roku 1951 syn Romana Kochanowskiego przekazał kolekcję jego dzieł Muzeum Narodowemu w Warszawie.

                                     

1. Tematyka prac

Stałym tematem Kochanowskiego były widoki z okolic podkrakowskich i krajobrazy nadwiślańskie z niewielkim motywem rodzajowym, przedstawiane w różnych porach roku i dnia. Nieliczne datowane prace pochodzą z paroma wyjątkami sprzed 1900. Początkowo są to pejzaże malowane na ogół delikatnie i drobiazgowo, z troską o wierne oddanie motywu. Dominujące w nich zielenie, srebrzyste szarości i brązy podkreślają spokój i melancholię rozległych pól ogromem nieba, wierzb przydrożnych, łąk z pasącym się bydłem, zakątków leśnych i cichych wsi ukrytych wśród drzew. Później po 1900 jego obrazy stawały się coraz bardziej szkicowe i nabierały fakturalnego charakteru, malowane dość szerokim rzutem pędzla, gęstą pastą, często kształtującą szeroki relief powierzchni. Kochanowski potrafił niezwykle sugestywnie oddać nastrój krajobrazu z jego często pochmurnym niebem i naturą przesiąkniętą wilgocią i chłodem, choć nie pozbawionego barwnej intensywności światła. W jego dorobku przeważają miniaturowe pejzaże w różnych porach roku i dnia malowane na deseczkach, małych kawałkach płótna, tekturze, czasami papierze. Są to wycinki krajobrazu z wplecioną nieodłącznie postacią ludzką: babiną opatuloną chustami, albo uginająca się pod ciężarem niesionego w chuście na plecach chrustu, pastuszków pilnujących bydła lub ptactwa. Z rzadka malował również kwiaty i studia portretowe.

                                     

2. Wystawy

Wystawa poświęcona twórczości Romana Kochanowskiego została otwarta 18 maja 2007 w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na wystawie pokazano obrazy z kolekcji prywatnych oraz ze zbiorów muzealnych. Zaprezentowano na niej 168 obrazów olejnych, a także rysunki, akwarele i archiwalia. Wystawa była następnie prezentowana m.in. w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu oraz muzeum miejskim we Fryzyndze. Wystawie towarzyszył bogato ilustrowany katalog, będący kompendium wiedzy o artyście.

29 kwietnia 2009 roku w Krakowie w Kamienicy Hipolitów oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbył się wernisaż dokumentującej życie i twórczość Romana Kochanowskiego. Wystawa pochodzi ze zbiorów prywatnych: obrazy, rysunki, grafiki, dokumenty, pamiątki pochodzące z pracowni udostępniła Barbara Lewkowicz--Odojewska z Monachium, sukcesorka spuścizny po artyście.

                                     
  • gęsi pojawiał się wcześniej u innych polskich twórców, takich jak: Roman Kochanowski w 1881, Antoni Gramatyka 1881, Józef Rapacki 1929. Dzieło znajduje
  • Gęsiarka obraz Antoniego Gramatyki Gęsiarka obraz Romana Kochanowskiego Gęsiarka obraz Wojciecha Kossaka Gęsiarka obraz Józefa Rapackiego Gęsiarka
  • dzieł Jana Kochanowskiego O Czechu i Lechu historyja naganiona Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A - M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka
  • Jana Kochanowskiego pisanych prozą, opublikowanych po raz pierwszy po śmierci poety na przełomie 1585 i 1586 r. w zbiorowym tomie Jan Kochanowski Autor
  • klasyfikacja V. de Gila - Kochanowskiego dzieli właściwe dialekty romani według kryterium fonologicznego. Ponieważ aż do XX wieku romani był przede wszystkim
  • Szachy poemat heroikomiczny Jana Kochanowskiego zadedykowany Janowi Krzysztofowi Tarnowskiemu. Utwór opublikowano w Krakowie pomiędzy 1562 a 1566 rokiem
  • Poloniae regis fratris, filiae, epithalamion łacińskie epitalamium Jana Kochanowskiego powstałe z okazji ślubu kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego z królewską
  • gęsi zajęli się wcześniej inni polscy twórcy: Antoni Gramatyka 1881, Roman Kochanowski w 1881. Portret znajduje się w zbiorach prywatnych. W 1927 Rapacki

Użytkownicy również szukali:

...
...
...