Poprzednia

ⓘ Petersburski Uniwersytet Państwowy
Petersburski Uniwersytet Państwowy
                                     

ⓘ Petersburski Uniwersytet Państwowy

Petersburski Uniwersytet Państwowy – uniwersytet w Sankt Petersburgu, w Rosji. Jest jednym z najstarszych rosyjskich uniwersytetów. Ma 19 wydziałów, 13 instytutów naukowo-badawczych. Budynki uniwersytetu znajdują się w różnych rejonach miasta. Obecnie na uniwersytecie uczy się ponad 20 tysięcy studentów w trybie dziennym i 9 tysięcy studentów w trybie zaocznym.

Uniwersytet został założony w Sankt Petersburgu 28 stycznia 1724 dekretem Piotra Wielkiego. W latach 1948–1989 uniwersytet nosił imię Andrieja Żdanowa.

W roku 1908 na terenie Uniwersytetu została zarejestrowana pierwsza polska organizacja studencka – Korporacja Akademicka Sarmatia.

                                     

1. Sławni wykładowcy i studenci

 • Tomasz Andrycz – polski dyplomata
 • Tomasz Parczewski – polski filozof, gubernator Kronsztadu
 • Konstanty Skirmunt – polski polityk i dyplomata II RP
 • Włodzimierz Lenin – radziecki polityk
 • Jan Żarnowski – polski działacz państwowy, prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • Jan Niecisław Baudouin de Courtenay – polski językoznawca, filolog
 • Iwan Pawłow – rosyjski fizjolog
 • Aleksandr Wasiljew – bizantynolog rosyjski
 • Boris Parygin – rosyjski psycholog społeczny, założyciel naukowej psychologii społecznej w ZSRR
 • Jerzy Aleksandrowicz – polski botanik, pionier jedwabnictwa w Polsce
 • Nikołaj Łosski – rosyjski filozof
 • Aleksander Kossowski – polski historyk, archiwista
 • Dmitrij Iwanowski – botanik i mikrobiolog rosyjski
 • Pafnutij Czebyszow – rosyjski matematyk
 • Józef Kazimierz Ziemacki – polski profesor chirurgii
 • Władysław Umiński – polski pisarz tworzący fantastykę naukową
 • Leonid W. Kantorowicz – rosyjski matematyk i ekonomista
 • Michaił Łomonosow – rosyjski uczony i poeta
 • Karol Niezabytowski – polski ziemianin, działacz państwowy II RP
 • George Gamow – amerykański fizyk jądrowy pochodzenia rosyjskiego
 • Nikołaj Jakowlewicz Marr – radziecki archeolog i językoznawca
 • Leonard Euler – szwajcarski matematyk
 • Augustinas Voldemaras – litewski historyk i nacjonalistyczny działacz polityczny
 • Karl Ernst von Baer – rosyjski biolog
 • Jerzy Paciorkowski – polski prawnik, działacz państwowy II RP, minister pracy i opieki społecznej
 • Aleksandr Lapunow – rosyjski matematyk i fizyk
 • Dmitrij Miedwiediew – rosyjski polityk
 • Stanisław Przystański – polski fizyk
 • Józef Montwiłł – polski ziemianin, bankier, działacz społeczny i filantrop,
 • Boris Winogradow – rosyjski zoolog
 • Władysław Ochenkowski – polski ekonomista
 • Gabriel Czechowicz – polski polityk, Minister Skarbu II RP
 • Konstanty Chyliński – polski historyk, kierownik resortu wyznań religijnych i oświecenia publicznego II RP
 • Marian Kowalski – polski astronom
 • Wasilij Bartold – rosyjski antropolog
 • Antoni Anusz – polski polityk i bankowiec
 • Lew Landau – fizyk rosyjski
 • Grigorij Perelman – rosyjski matematyk
 • Nikołaj Gogol – rosyjski pisarz
 • Aleksandr Błok – rosyjski poeta
 • Stanisław Nowodworski – polski prawnik i polityk, minister sprawiedliwości i senator w II RP
 • Ryszard Mienicki – polski archiwista, historyk,
 • Dmitrij Mendelejew – rosyjski chemik
 • Pitirim Sorokin – rosyjski socjolog
 • Leonid Parfionow – rosyjski dziennikarz telewizyjny
 • Jurij Linnik – rosyjski matematyk
 • Adam Chełmoński – polski lekarz
 • Stefan Bobrowski – polski działacz niepodległościowy, powstaniec styczniowy
 • Wiktor Leśniewski – polski prawnik, polityk, minister rolnictwa II RP
 • Stanisław Kochman – polski filolog, specjalizujący się w językoznawstwie słowiańskim
 • Wiktor Staniewicz – polski matematyk
 • Antanas Smetona – litewski polityk
 • Włodzimierz Spasowicz – polski działacz społeczny, krytyk literacki, publicysta i prawnik
 • Ignacy Pietraszewski – polski orientalista, turkolog
 • Leonid Andriejew – pisarz rosyjski
 • Władimir Kowalewski – rosyjski paleontolog i ewolucjonista polskiego pochodzenia
 • Antoni Muchliński – polski orientalista, turkolog
 • Władimir Burcew – rosyjski dziennikarz i rewolucjonista
 • Wincenty Wiszniewski – polski astronom, kierownik katedry astronomii Uniwersytetu Petersburskiego
 • Stanisław Pomian-Srzednicki – polski sędzia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego RP
 • Władysław Ziemiński – polski inżynier, urzędnik, minister robót publicznych II RP
 • Władimir Putin – rosyjski polityk
 • Siergiej Bernstein – radziecki matematyk
 • Leon Malhomme – polski dyplomata i polityk okresu międzywojennego
 • Wasilij Dokuczajew – rosyjski geolog
 • Aleksiej Faworski – rosyjski chemik
 • Wacław Malinowski – polski polityk, senator RP
 • Tadeusz Zieliński – polski historyk kultury, filolog klasyczny, dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Petersburskiego
 • Paweł Andrejew – polski adwokat
 • Stefan Baranowski – polski językoznawca, wynalazca, geograf i pisarz
 • Andriej Markow – rosyjski matematyk
 • Wiktor Ambarcumian – ormiański astronom
 • Zygmunt Nowicki – prawnik, sędzia, urzędnik konsularny, senator II RP
 • Jakub Gieysztor – polski księgarz, publicysta, pamiętnikarz
 • Wassily Leontief – ekonomista amerykański rosyjskiego pochodzenia
 • Nikołaj Gumilow – poeta rosyjski
 • Marian Dziewicki – polski prawnik
 • Anatolij Sobczak – rosyjski prawnik i polityk
 • Tytus Świderski – polski historyk i historyk literatury, nauczyciel gimnazjalny
 • Józef Sękowski – polski egiptolog, poeta
 • Wladimir Köppen – niemiecki meteorolog
 • Ayn Rand – amerykańska pisarka i filozof