Poprzednia

ⓘ Podchorąży (tytuł wojskowy)
Podchorąży (tytuł wojskowy)
                                     

ⓘ Podchorąży (tytuł wojskowy)

Tytuł wywodzi się z XVIII wieku, kiedy stopień chorążego był pierwszym stopniem oficerskim. Kandydat na oficera może mieć stopień wojskowy szeregowego kanoniera, marynarza albo podoficera do stopnia sierżanta ogniomistrza, bosmana włącznie), zaś tytuł podchorążego jest używany wraz ze stopniem wojskowym – bezpośrednio po stopniu np. kapral podchorąży.

Studia w wyższej szkole oficerskiej lub w akademii wojskowej zakończone są ceremonią promocji na pierwszy stopień oficerski. W przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej absolwenci po promocji otrzymują tytuł młodszego kapitana pożarnictwa.

Podchorążowie w Polsce obchodzą swoje święto 29 listopada, na pamiątkę Nocy Listopadowej.

                                     

1. Oznaczenia

Zgodnie z przepisami mundurowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podchorążowie noszą naramienniki dodatkowo obszyte sznureczkiem białym albo biało-czerwonym jest to tradycja z lat przedwojennych. Sznureczek biało-czerwony oznaczał studenta-słuchacza studium wojskowego, potem słuchacza szkół oficerów rezerwy, jeszcze później szkół podchorążych rezerwy i kursu szkolenia rezerw, natomiast biały – słuchaczy zawodowych akademii wojskowych i szkół oficerskich. Ponadto na naramiennikach podchorąży nosi okrągłą oznakę ze skrótem nazwy szkoły, np. WAM, WAT, SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej, WSO wyższa szkoła oficerska, SOR Szkoła Oficerów Rezerwy, SPR Szkoła Podchorążych Rezerwy, na rękawach paski z lamówki, których liczba i szerokość zależne są od roku studiów.

W Wojsku polskim w okresie Sejmu Wielkiego i w wojsku Kościuszki oznaką stopnia były 2 galony na mankietach i 2 galony na kołnierzu.

  • Odznaki na naramiennikach