Poprzednia

ⓘ Anna Filek
                                     

ⓘ Anna Filek

Ukończyła w 1963 studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W latach 1949–1961 pracowała jako kreślarz i inspektor nadzoru. Od 1959 do 1983 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W drugiej połowie lat 60. była zastępcą prezesa zarządu spółdzielni inwalidów. W latach 1970–1982 i 1990–1997 stała na czele zarządu Spółdzielni Inwalidów "Hutnik” w Krakowie. Pełniła liczne funkcje w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej i Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, była wiceprezesem Krajowego Przedstawicielstwa Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych.

Należała do KPEiR, gdzie pełniła funkcję zastępcy prezesa tego ugrupowania, następnie przeszła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z listy SLD sprawowała mandat posłanki na Sejm III i IV kadencji z okręgu krakowskiego. Była autorką pomysłu wprowadzenia nowej stawki podatku dochodowego w wysokości 50% dla osób fizycznych uzyskujących najwyższe dochody. W wyborach parlamentarnych w 2005 nie ubiegała się o reelekcję.