Poprzednia

ⓘ Władysław Łęga
Władysław Łęga
                                     

ⓘ Władysław Łęga

Władysław Jan Łęga – polski duchowny rzymskokatolicki, archeolog, etnograf, historyk, krajoznawca, proboszcz Wojska Polskiego.

                                     

1. Życiorys

Syn Izydora, nauczyciela, i Franciszki z d. Frankiewicz. Do gimnazjum uczęszczał w Rogoźnie, gdzie należał do tajnego Kółka Filomatów. Ukończył seminarium duchowne diecezji chełmińskiej w Pelplinie, 29 marca 1914 otrzymał święcenia kapłańskie i został wikarym w Szczuce.

Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej i pełnił służbę sanitariusza i kapelana na Litwie, następnie był wikariuszem w Grucznie i – ponownie powołany do wojska – został sanitariuszem na froncie zachodnim, gdzie dostał się do niewoli amerykańskiej. Po zwolnieniu został kapelanem armii gen. Hallera we Francji, z którą powrócił do Polski w 1919.

Był kapelanem w Częstochowie, a następnie przebył szlak bojowy na Wołyniu wraz z 49 pułkiem Strzelców Kresowych. W marcu 1920 był działaczem plebiscytowym na Powiślu, następnie działał kolejno jako kapelan szpitalny w Grudziądzu, Krakowie, kapelan szpitala polowego w Mirze i kapelan wojskowy w Katowicach. Ukończył studia z archeologii i etnografii na Uniwersytecie Poznańskim, zakończone obroną w 1928 pracy doktorskiej Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk. Od 1 lipca 1921 do września 1939 był administratorem parafii w Grudziądzu. Na stopień proboszcza został mianowany ze starszeństwem z dniem 19 marca 1937 roku i 2. lokatą w duchowieństwie wojskowym wyznania rzymskokatolickiego.

Tutejszy poewangelicki kościół garnizonowy św. Stanisława przystosował do kultu katolickiego i od 1926 udostępnił również ludności cywilnej. Założył Towarzystwo Opieki nad Żołnierzami, którego był prezesem. Był honorowym kustoszem Muzeum Miejskiego, działaczem m.in. Towarzystwa Czytelni Ludowych i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Związku Filomatów Pomorskich, współzałożycielem grudziądzkiego Koła Historycznego poświęconego dziejom regionu. Aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu i od 1923 był redaktorem jego wydawnictw, był członkiem PAU i Komisji Archeologicznej PTPN. Opublikował około 150 własnych prac naukowych.

W czasie II wojny światowej ukrywał się przed Niemcami we Lwowie i w okolicach Tarnowa. W 1945 krótko przebywał w Radzyniu Chełmińskim, a następnie został proboszczem parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie, osiągając godność prałata. Kontynuował działalność naukową był m.in. przewodniczącym Komisji Archeologicznej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, publikując prace poświęcone historii i kulturze ludowej Pomorza, w tym Grudziądza. Pochowany w Sopocie. W 2005 jego imię otrzymało Muzeum w Grudziądzu.

                                     

2. Ważniejsze publikacje

Historia
 • Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie w XII i XIII wieku, wyd. Inst. Zachodni, Poznań 1956.
 • Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII w., wyd. Inst. Zachodni, Poznań 1949.
Etnografia
 • Ziemia Chełmińska, "Prace i Materiały Etnograficzne”, t. XVII, Wrocław 1961.
 • O składnikach etnograficznych Pomorza w wiekach ubiegłych, Toruń, 1923.
 • Ziemia Malborska, Toruń 1933.
 • Okolice Świecia. Materiały etnograficzne. wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1960.
Archeologia
 • Cmentarzysko lateńsko-rzymskie z Chełmna, Toruń 1938.
 • Ziemia chełmińska na przełomie epoki brązu i żelaza, Rocznik Grudziądzki 1, 1960, s. 205-250.
 • Żuławy Gdańsko-Malborskie w świetle wykopalisk, Przegląd Archeologiczny 9, Poznań 1953, s. 287–296.
 • Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1930.
 • Handel między państwem rzymskim a Pomorzem Nadwiślańskim od I w. przed n.e do VI w. n.e., Przegląd Archeologiczny, T.10: 1954-56 wyd. 1958. s. 5–87.
 • Toruń i okolica w czasach przedhistorycznych, Toruń 1933.
Inne
 • Legendy Pomorza, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1958.
 • Madera, Marokko – Hiszpania. Wrażenia z wycieczki, Grudziądz 1931.
 • Cienie i blaski lat szkolnych, Wejherowo 1997.