Poprzednia

ⓘ Zofia Janukowicz-Pobłocka
Zofia Janukowicz-Pobłocka
                                     

ⓘ Zofia Janukowicz-Pobłocka

Zofia Teresa Janukowicz-Pobłocka – polska śpiewaczka operowa, sopran.

Profesor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W 1955 laureatka I nagrody Ogólnopolskiego konkursu Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Warszawie. W 1959 zdobyła I nagrodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ’s-Hertogenbosch w Holandii.

                                     

1. Życiorys

Absolwentka Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku-Wrzeszczu, którą ukończyła w 1954 w klasie śpiewu solowego oraz absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Córka Józefa i Marii z domu Kimstacz. W 1946 cała rodzina w ramach repatriacji przeniosła się do Ełku, gdzie Zofia uczęszczała do szkoły muzycznej. Następnie naukę muzyki podjęła w Gdańsku w Średniej Szkole Muzycznej w klasie śpiewu, początkowo u Janiny Cygańskiej, a następnie u Maurycego Janowskiego.

W latach 1950-1958 zamieszkała w Sopocie, gdzie ukończyła dwa wydziały: Instruktorsko - Pedagogiczny 1957 i Wokalny w klasie prof. Barbary Iglikowskiej 1958. Oba dyplomy z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów związała się zawodowo jako nauczyciel śpiewu solowego z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Sopocie obecnie Akademia Muzyczna im.S. Moniuszki w Gdańsku. W 1955 zdobyła I nagrodę na III Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym im. S. Moniuszki w Warszawie, a w 1959 I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w sHertogenbosch w Holandii.

W ramach stypendium rządu włoskiego w latach 1960-1961 ukończyła mistrzowski kurs interpretacji muzycznej w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie pod kierunkiem G. Favaretto i R. Maragliano-Mori, gdzie opanowała sztukę włoskiego bel canto. Wielokrotnie spotykała się z Adą Sari, by utrwalić zdobyte umiejętności podczas lekcji prywatnych. Jej artystyczne dążenia skrystalizowały się w kierunku sztuki pieśniarskiej. Styl swej interpretacji doskonaliła pod kierunkiem kameralistek Klary Ebers z Berlina i J. Micheau z Paryża na dwu kolejnych kursach wakacyjnych w Vught w Holandii.

Dzięki zdobyciu I nagrody w sHertogensch, wyruszyła w swe pierwsze tournée koncertowe do Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1960 roku. W sezonie 1960-1961 brała udział w kilku spektaklach opery Ch.W. Glucka – Orfeusz i Eurydyka w partii Eurydyki w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Następnie wyjechała do Włoch, gdzie wielokrotnie występowała prezentując pieśni światowego repertuaru oraz polskich kompozytorów. W Teatrze Elizeo za partnerów miała: S. Gazzeloni - flecista i G. Favaretto - pianista. Do Holandii udała się na nagranie arii W.A. Mozarta i G. Verdiego z towarzyszeniem Orkiestry Radia Hilversum.

Po powrocie do kraju odbyła liczne koncerty na niemal wszystkich estradach filharmonicznych w Polsce. Wierna swemu stylowi prezentowała przede wszystkim programy recitalowe. Była jedną z pierwszych wykonawczyń wokalnej twórczości Karola Szymanowskiego. W 1962 odwiedziła z recitalami Czechosłowację, europejską i azjatycką część Związku Radzieckiego oraz na przestrzeni kolejnych siedmiu lat dziesięciokrotnie Holandię. W Sali im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie artystka wraz z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Wszechzwiązkowego Radia i Telewizji wykonała i nagrała na płytę "Tryptyk śląski” Witolda Lutosławskiego.

Nagrania radiowe liryki wokalnej oraz archiwalne nagrania z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach i Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie spopularyzowały jej nazwisko i ugruntowały pozycję czołowej polskiej pieśniarki.

W okresie swojej działalności artystycznej wzięła udział w blisko 1300 koncertach symfonicznych, oratoryjnych głównie pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza i z towarzyszeniem jego chóru - "Poznańskie Słowiki”, kameralnych i recitalach z towarzyszeniem fortepianu, organów, harfy, zespołów kameralnych. Często występowała wraz ze swoją córką - Ewą Pobłocką. W swoim dorobku dokonała 130 nagrań w Polskim Radio i TV: polskiej, włoskiej, holenderskiej, duńskiej, byłego ZSRR. W tym czasie stale pracowała w PWSM w Gdańsku obecnie Akademia Muzyczna, łącząc pracę artystyczną z pedagogiczną.

W latach 1969-1975 podjęła pracę pedagogiczną w zakresie nauczania śpiewu solowego w Studio Wokalno - Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. W 1975 przeszła na wcześniejszą emeryturę, by jeszcze intensywniej oddać się swej karierze artystycznej. W 1980 podjęła pracę w pełnym wymiarze godzin w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku docenta kontraktowego. W latach 1984-1987 została wybrana dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1987-1990 ponownie została dziekanem na II kadencję. W latach 1985-1996 pełniła równolegle funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki.

W 1989 zakończyła swą działalność artystyczną jubileuszem 35-lecia pracy.

17 października 1990 otrzymała tytuł naukowy profesora sztuki muzycznej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Wojciecha Jaruzelskiego, a w 1997 została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Ostatecznie zakończyła swą działalność pedagogiczną w 2005. Zmarła 30 stycznia 2019 w Dzierżążnie na Kaszubach.

                                     

2. Nagrody, Odznaczenia, Medale

 • 1989 - Doroczna Nagroda Teatralna Wojewody Gdańskiego89 za realizację oper kameralnych "Wesele Figara” W.A. Mozarta i "Mniemana ogrodniczka” - W.A. Mozarta oraz "Don Pasquale” G. Donizettiego.
 • 1998 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1997 - Medal Wojewody Gdańskiego w uznaniu dla zasług dla województwa.
 • 1964 - Odznaka Prezydenta Miasta za zasługi dla miasta Gdańska
 • 1959 - Międzynarodowy Konkurs Wokalny w sHertogenbosch w Holandii - I nagroda
 • Order "Stańczyka” za popularyzację kaszubskiej pieśni artystycznej
 • 1987 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1987 - Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Ziemi Gdańskiej”.
 • 1996 - Dyplom Laureata Dorocznej Nagrody za całokształt osiągnięć pedagogicznych w dziedzinie wokalistyki - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
 • 1955 - III Ogólnopolski Konkurs Śpiewaczy w Warszawie - I nagroda
 • 1998 - Medal 50 - lecia Akademii Muzycznej
 • 1960 - Nagroda Polskiego Radia i Telewizji za twórczość radiową oraz za interpretację pieśni K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego
 • 2005 – Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
 • 1989 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I -go stopnia
                                     

3. Juror konkursów wokalnych

 • 1995 - III Ogólnopolski Konkurs Wokalny Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie.
 • 1994 - III Ogólnouczelniany Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju;
 • 1992 - II Ogólnouczelniany Konkurs Wokalny w Dusznikach Zdroju;
 • 1991 - Warszawa - III Ogólnopolski Konkurs Wokalny Polskiej Pieśni Artystycznej;
 • 1993 - Przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Edwarda Griega w Gdańsku;
 • 1994 - III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Płatówny we Wrocławiu;
 • 1992 - I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. F. Płatówny we Wrocławiu;
                                     

4. Wykładowca na kursach wokalnych

 • 1995 - Letni Kurs Muzyki Oratoryjno - Kantatowej w ramach Festiwalu "Wratislavia Cantans”.
 • 1991 - IX Zimowy Kurs Wokalny w Karpaczu;
 • 1993 - XI Zimowy Kurs Wokalny w Dusznikach Zdroju;
                                     

5. Absolwenci

 • 1972 - Andrzej Kijewski
 • 1991 - Maria Mielnik
 • 1991 - Dorota Nikodemska
 • 1972 - Józef Śpiewak
 • 1995 - Beata Koska
 • 1971 - Ewa Werka
 • 1988 - Jolanta Grzona
 • 1999 - Dorota Dobrolińska
 • 1996 - Bogna Forkiewicz
 • 1998 - Edyta Łuczkowska-Swat
 • 1984 - Andrzej Nanowski
 • 1989 - Bożena Harasimowicz
 • 1991 - Ewa Marciniec
 • 1972 - Brygida Skiba
 • 1991 - Alicja Rumianowska
 • 1973 - Grażyna Brodzińska
 • 1990 - Danuta Mossakowska-Dulska
 • 1999 - Małgorzata Pochyluk
 • 1969 - Maria Brzezińska
 • 1994 - Joanna Sperska
                                     
 • inicjatywy księdza Bolesława Kornia. Urodzili się tutaj Vernon Duke i Zofia Janukowicz - Pobłocka wikimapia.org Radzima.org shtetle.co.il Spis parafii diecezji
 • Fryderyka Chopina. Jest córką polskiej śpiewaczki i pedagoga Zofii Janukowicz - Pobłockiej Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat u Krystyny
 • Muzycznego w Gdyni. Naukę śpiewu doskonalił pod okiem profesor Zofii Janukowicz - Pobłockiej oraz Haliny Mickiewiczówny. Do jego ról operetkowych i musicalowych
 • Wokalno - Aktorskiego Danuty Baduszkowej. Śpiewu uczyła ją profesor Zofia Janukowicz - Pobłocka Później w doskonaleniu wokalnego warsztatu przez dziesięć lat
 • Moniuszki w Gdańsku. Leszek Możdżer, Jan Kusiewicz, Jerzy Szymański, Zofia Janukowicz - Pobłocka Jerzy Sulikowski, Stefania Toczyska, Roman Perucki, Bożena Porzyńska
 • dziennikarz, felietonista, twórca postaci rentiera Poguttke Zofia Janukowicz - Pobłocka 1928 - 2019 śpiewaczka Zdzisław Kałędkiewicz 1913 2005 artysta
 • Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bytowskiej 1974 - Bolesław Fac, Zofia Janukowicz - Pobłocka Anna Łajming, Wawrzyniec Samp 1975 - Anna Jachnina, Stanisław
 • Łukaszewski dyrygent, pedagog Piotr Orawski dziennikarz muzyczny Zofia Janukowicz - Pobłocka śpiewaczka, pedagog, profesor Adam Wendt muzyk jazzowy saksofonista
 • Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem Zofii Janukowicz - Pobłockiej Debiutowała w 1965 roku rolą Jadwigi w Strasznym Dworze Stanisława