Poprzednia

ⓘ Cezary Szczylik
                                     

ⓘ Cezary Szczylik

Studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskując w 1977 roku dyplom lekarza medycyny. Doszedł do stopnia pułkownika w wojsku. Swoją pracę rozpoczął w szpitalu WAM w Warszawie.

W 1978 roku obronił rozprawę doktorską o tytule Wpływ promieniowania jonizującego na subpopulacje limfocytów in vitro. Wraz z pracą laboratoryjną zajmował się działalnością kliniczną, dzięki czemu zrobił specjalizację z chorób wewnętrznych, a także chemioterapii nowotworów.

W 1984 roku razem z profesorem Wiesławem Jędrzejczakiem dokonał pierwszego w kraju allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego, które zakończyło się powodzeniem, a w 1985 przeszczepienia autogenicznego.

W 1988 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym po podaniu busulfanu i cyklofosfamidu oraz następowym przeszczepieniu szpiku.

W 1989 otrzymał stypendium w Thomas Jefferson University w Filadelfii i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Powrócił do kraju w 1993 roku i został kierownikiem Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego, którą kieruje do dziś.

Cezary Szczylik jest członkiem między innymi Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii. Jest założycielem oraz prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej. Profesor jest także członkiem Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga oraz członkiem Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. W 1990 roku jego nazwisko pojawiło się w Science, gdzie z innymi wykazał, że istnieje możliwość hamowania wzrostu białaczki, gdy wyłączy się część genów odpowiedzialnych za postęp choroby. Artykuły profesora zostały także opublikowane w Journal of Experimental Medicine. W jego dorobku znajduje się ponad 150 prac naukowych.

Obecne badania naukowe C. Szczylika skoncentrowane są na miejscowym lokoregionalnym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych komórek macierzystych.