Poprzednia

ⓘ Kamień milowy (zarządzanie projektem)
                                     

ⓘ Kamień milowy (zarządzanie projektem)

Kamień milowy – w zarządzaniu projektami, jest to ważne zdarzenie w harmonogramie o czasie trwania 0, które podsumowuje określony zestaw zadań bądź daną fazę projektu.

Oznacza on jednocześnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, które można w jednoznaczny sposób określić. Może to być: podpisanie dokumentu, otrzymanie wyniku, ważne spotkanie, zatwierdzenie pracy etc.

Zazwyczaj wystąpienie kamienia milowego wiąże się z dalszymi decyzjami odnośnie do rozwoju projektu.

Wyróżnia się kamienie milowe techniczne i zarządcze. Techniczne związane są z ograniczeniami i wymaganiami merytorycznymi, np. zadanie "wznoszenie ścian" rozpocznie się po kamieniu milowym "gotowe fundamenty". Natomiast zarządcze wynikają z decyzji menadżerskich, np. kamień milowy "rozpoczęcie pilotażu produktu" może być wstawiony na żądanie prezesa firmy.

Na wykresie Gantta kamienie milowe oznaczamy punktem najczęściej jest to kwadrat obrócony o 45°.

                                     
 • Kamień milowy łac. milliarium znak kamienny, który służył do oznaczania drogi w czasach Imperium Rzymskiego. Kamienie milowe rozmieszczali Rzymianie
 • zostać wykonana. W teorii zarządzania projektami określenie to pojawia się najczęściej w kontekście kamieni milowych projektu deadline ang. WordNetWeb
 • Application Lifecycle Management ALM, zarządzanie cyklem życia aplikacji ciągły proces zarządzania życiem wytwarzanego oprogramowania, który można
 • Supporting Disciplines Zarządzanie zmianami oraz konfiguracją Configuration and change management Zarządzanie projektem Project management Środowisko
 • powstania i rozwoju ogólnoświatowej sieci komputerowej. Kamienie milowe w rozwoju Internetu. Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku J. Licklider
 • Gospodarcze DGA SA, a od września 2010 roku pod obecną nazwą DGA SA. Kamienie milowe w historii DGA: 1 marca 1993 rozpoczyna działalność firma Doradztwo
 • Harmonogram Adamieckiego graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie
 • np. fontanna, znak graniczny, kamień milowy pomnik, rzeźba, posąg. Choć mogą one być z natury lub według projektu przenośne, są zasadniczo powiązane
 • Zarządzanie projektami Zoho wspomaga zadania kreatywne, pozwala na przypisywanie terminów realizacji zadań ich właścicielom oraz śledzenie kamieni milowych
 • istniała od początku powstania permakultury. Książka jest uznawana za kamień milowy wśród literatury dotyczącej tej tematyki, tym bardziej, że dzieło Billa
 • iż w niektórych opisach tych jednostek uzyskały miano jednego z kamieni milowych broni podwodnej. Stanowiący trzon siłowni tych okrętów reaktor S5W