Poprzednia

ⓘ Lista hetmanów w okresie Hetmanatu
                                     

ⓘ Lista hetmanów w okresie Hetmanatu

 • Bohdan Chmielnicki Богдан Хмельницький – 1648-1657
 • Iwan Wyhowski Іван Виговський – 1657-1659
 • Iwan Bezpały Іван Безпалий, hetman nakaźny – 1659
 • Jerzy Chmielnicki Юрій Хмельницький, hetman 1659-1663
                                     

1. Hetmani prawobrzeżni

 • Jerzy Chmielnicki Юрій Хмельницький hetman prawobrzeżny – 1678-1681
 • Ostap Gogol Остап Гоголь hetman nakaźny prawobrzeżny – 1676-1677
 • Michał Chanenko Михайло Ханенко hetman prawobrzeżny – 1669-1674
 • Filip Orlik Пилип Орлик hetman prawobrzeżny oraz na emigracji – 1710-1742
 • Petro Doroszenko Петро Дорошенко hetman prawobrzeżny – 1665-1676
 • Stefan Kunicki Степан Куницький hetman prawobrzeżny – 1683-1684
 • Samuel Samuś Самійло Самусь hetman nakaźny prawobrzeżny – 1672-1687
 • Stepan Wdowyczenko Степан Вдовиченко, hetman zaporoski – 1668
 • Stepan Opara Степан Опара hetman prawobrzeżny – 1665
 • Paweł Tetera Павло Тетеря hetman prawobrzeżny – 1663-1665
                                     

2. Hetmani lewobrzeżni

 • Iwan Samojłowycz Іван Самойлович hetman lewobrzeżny – 1672-1687
 • Pawło Połubotok Павло Полуботок, hetman lewobrzeżny – 1722-1724
 • Cyryl Razumowski Кирило Розумовський, hetman lewobrzeżny – 1750-1763
 • Iwan Brzuchowiecki Іван Брюховецький, hetman lewobrzeżny – 1663-1668
 • Jakym Somko Яким Сомко, hetman nakaźny lewobrzeżny – 1663
 • Iwan Mazepa Іван Мазепа, hetman lewobrzeżny – 1687-1709
 • Damian Mnohohriszny Демян Многогрішний, hetman lewobrzeżny – 1669-1672
 • Daniel Apostoł Данило Апостол, hetman lewobrzeżny – 1727-1732
 • Iwan Skoropadski Іван Скоропадський, hetman lewobrzeżny – 1709-1722
 • Danyło Jermolenko Данило Єрмоленко, hetman nakaźny lewobrzeżny – 1665
 • Petro Doroszenko Петро Дорошенко hetman lewobrzeżny – 1668-1669

Od roku 1775 tytuł hetmana wojsk kozackich przysługiwał panującej rodzinie carskiej.