Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
                                     

ⓘ Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu / SDMK – organizacja non-profit, utworzona w 2005, kiedy Ewa Bryła zorganizowała grupę mieszkańców Gór Słonnych oraz miłośników Karpat, by uporządkować cerkwisko oraz cmentarz greckokatolicki we wsi Tyrawa Wołoska. Początkowo ideą przewodnią założycieli była ochrona dziedzictwa przodków zmuszonych do opuszczenia ojcowizny w wyniku tragicznych wydarzeń Akcji Wisła.

Obecnie celem SDMK jest działalność na rzecz wielokulturowej oraz wieloreligijnej społeczności wschodniej części Karpat położonych w Polsce. W pierwszej kolejności Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz kultur ginących w tym rejonie, a więc ukraińskiej a następnie żydowskiej.

Adres: Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich, ul. Filtrowa 19, 38-540 Zagórz, woj. podkarpackie.

                                     

1. Zadania

 • wzmacnianie godności narodowej i etnicznej społeczności karpackich
 • ochrona lokalnego środowiska naturalnego
 • popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym
 • badania naukowe wieloetnicznej kultury karpackiej
 • zachowanie krajobrazu kulturowego m.in. przeprowadzanie remontów, zabezpieczeń
 • edukacja kulturowa
 • inwentaryzacja cennych kulturowo zasobów regionalnych
 • publikacja opracowań w wersji papierowej i elektronicznej
                                     

2. Partnerzy

 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Stowarzyszenie społeczno-kulturalne "U podnóża Gór Słonnych"
 • Stowarzyszenie Magurycz
 • Caritas Grodno, Białoruś
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział "Ziemia Sanocka"
 • Urząd Miasta i Gminy Zagórz
 • Fundacja Bieszczadzka
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich"
 • Koło Naukowe Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 • Akademia Rozwoju Filantropii
 • Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
 • Ekołokulturnyj centr BAHMAT, Ukraina
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Nadleśnictwo Brzozów
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Stowarzyszenie "Jeden Świat" polski oddział SCI - Service Civil International
                                     

3. Projekty

 • Kadisz jatom. Między Sanem a Osławą 2009-2010

Cel. Przywrócenie pamięci o społeczności żydowskiej Zagórza, obozie pracy Zwangslager Zaslaw oraz miejscu straceń ok. 10 tys. ofiar. w Zasławiu. Zadania:

 • Wmurowanie nowej tablicy upamiętniającej ofiary.
 • Prezentacja wyników na szkolnej wystawie.
 • Upamiętnienie miejsca kaźni: utworzenie ścieżki dydaktycznej z trójjęzycznym oznakowaniem, utworzenie makiety obozu.
 • Wywiady środowiskowe młodzieży z najstarszymi mieszkańcami Zagórza oraz świadkami zdarzeń.

Partnerzy: Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Urząd Miasta i Gminy Zagórz. Projekt realizowany w ramach konkursu Działaj Lokalnie VI.

 • Inwentaryzacja obiektów architektury cerkiewnej 2009

Cel. Sporządzenie pomiarów i dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej cerkwie bądź ich ruin i obiektów przycerkiewnych we wsiach Pogórza Bukowskiego, Nadosławia i Bieszczadów: Nagórzany, Płonne, Serednie ob. Średnie Wielkie, Żernica, Hulskie i Krywe. Zadania:

 • Publikacja wyników w zeszytach naukowych.
 • Wystawa.
 • Sporządzenie dokumentacji.
 • Inwentaryzacja terenowa.

Obóz był organizowany wspólnie z Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 • Tyrawska spadszczyna - Lachawa 2009-2010

Cel. Utworzenie ekomuzeum nieistniejącej wsi Lachawa położonej na górze Horb w gminie Tyrawa Wołoska na pograniczu Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego. Zadania.

 • Inwentaryzacja stanu wsi z utworzeniem mapki.
 • Oczyszczenie traktów wiejskich, a także zabezpieczenie z porządkowaniem studni i podmurówek nieistniejących budynków szkoła, chaty.
 • Remont zburzonej kapliczki.
 • Zamieszczenie tablic informacyjnych i kierunkowskazów.

Projekt rozpoczął się wiosną 2009 od rozpoznania terenu pracy i obozowania. Część pierwsza, inwentaryzacja odbyła się w dniach 9-23 sierpnia 2009 r. W 2010 r. realizacja części drugiej remontowej. Współpraca z Nadleśnictwem Brzozów. Projekt realizowany w ramach konkursu Kultura Bliska.

 • Wielokulturowa Tyrawa Wołoska - cz. III początek w 2009 r.

Cel: kontynuacja programu ratowania dziedzictwa gminy rozpoczętego w 2006 roku. Zadania:

 • Ogrodzenie terenu cerkwi i cmentarz parafii greckokatolickiej p. w. Św. Paraskiewy w Tyrawie Wołoskiej.
 • Dokończenie porządkowania cmentarzy tzw. drugich, grzebalnych we wsiach Hołuczków i Rakowa.
 • Remont nagrobków na cmentarzu przykościelnym parafii rzymskokatolickiej p. w. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej i parafialnym oddalonym o ok. 100m.
 • Porządkowanie cmentarza żydowskim kahału tyrawskiego - cd.

Początek realizacji projektu nastąpił wiosną 2009 r. od rozpoczęcia prac przy ogrodzeniu, następnie podczas obozu w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2009 r. Kolejny obóz odbył się w dniach 12-26 lipca 2009 r.

 • Inwentaryzacja 4 cerkwi 2008

Cel: wykonanie kompletnej inwentaryzacji architektonicznej na następujących obiektach murowanych będących w stanie ruiny:

 • Tarnawa Górna, cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej, 1817.
 • Olchowa, cerkiew pw. Soboru Bogarodzicy 1840 / 1865 / 1887.
 • Królik Wołoski, cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, 1843.
 • Mrzygłód, cerkiew pw. Zaśnięcia Przeczystej Bogarodzicy, 1901.

Projekt realizowany we współpracy z Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej opieka naukowa dr hab. inż. arch. Jan Kurek oraz Stowarzyszeniem Magurycz koordynacja Damian Nowak.

 • Wielokulturowa Tyrawa Wołoska - cz. II

Cele:

 • Inwentaryzacja aktualnego stanu cmentarzy: fotograficzno-opisowa
 • Badania językowe i kulturoznawcze wśród lokalnej społeczności prowadzone z udziałem Koła Naukowego Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod nadzorem dr Marii Borciuch
 • Zgromadzenie materiałów archiwalno-historycznych nt. wsi Hołuczków i Siemuszowa celem wydania opracowania nt. wieloetnicznej kultury tych wsi.
 • Remont ok. 30 nagrobków kamiennych i betonowych z końca XIX i początku XX w. z zachowaniem technik konserwatorskich, pod nadzorem Szymona Modrzejewskiego
 • Oczyszczenie 3 cmentarzy wyznaniowych z drzew, krzaków i trawy pierwszy raz od 1947 r.

Daty i miejsce projektu: 1 kwietnia 2008 r. – 31 października 2008 r., Siemuszowa, Hołuczków, Rakowa wsie gminy Tyrawa Wołoska. Projekt międzynarodowy.

 • Tyrawska spadszczyna – Hołuczków

Cele:

 • Remont 8-12 nagrobków piaskowcowych liczba ta może wzrosnąć w trakcie prac
 • Inwentaryzacja nagrobków oraz wszystkich zabytków wsi Hołuczków
 • Oczyszczenie cmentarzy greckokatolickich w Hołuczkowie i w Rakowej z drzew i krzaków

Daty i miejsce projektu: 1 czerwca 2008 r. – 30 września 2008 r., Hołuczków, Rakowa wsie gminy Tyrawa Wołoska.

 • Wielokulturowa Tyrawa Wołoska

Cele:

 • Oczyszczenie 4 cmentarzy wyznaniowych w Tyrawie Wołoskiej greckokatolicki i izraelicki, w Krecowie, Rozpuciu obydwa greckokatolickie
 • Warsztaty z udziałem mieszkańców poświęcone wieloetniczności, sztuce sepulkralnej, sakralnej i świeckiej grup etnicznych zamieszkałych niegdyś Góry Słonne
 • Remont nagrobków na tychże cmentarzach
 • Odkopanie i zabezpieczenie ruin zburzonej cerkwi pw. Św. Paraskiewy w Tyrawie Wołoskiej
 • Utworzenie szlaku kulturowego po licznych zabytkach gminy Tyrawa Wołoska
 • Szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych i miejscowych twórców ludowych oraz seminarium z wieloetnicznego dziedzictwa kulturowego miejscowości Gór Słonnych
 • Geodezyjne odnowienie granic cmentarzy
 • Rozpoczęcie badań nad kulturą materialną i duchową Rusinów oraz Żydów o charakterze naukowym

Daty i miejsce projektu: 1 czerwca 2007 r. - 30 września 2007 r., Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Kreców. Projekt międzynarodowy.

 • Celem wieloetapowego projektu jest wyeksponowanie świadectw istnienia na terenie całej gminy Tyrawa Wołoska kultury Rusinów Nadsańskich. Dzięki temu mamy nadzieję przyczynić się do wzajemnego zrozumienia obecnych mieszkańców tegoż terenu. Poprzez pomoc kilku organizacji, lokalnych władz oraz wspólną pracę wolontariuszy chcemy odkrywać nie tylko materialne ślady, ale co ważniejsze - pamięć okrytą dotychczas milczeniem.
 • Tyrawska spadszczyna początek 2005


                                     
 • 2004 2015. s. 7. Norbert Mika, Šárka Bělastová: Wspólne raciborsko - opawskie dziedzictwo Podręcznik do edukacji regionalnej. s. 5. Iwona Baturo: Racibórz. Miasto
 • Petr Bezruč W środowisku poetów proletariackich powstało awangardowe stowarzyszenie Devětsil Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura Do
 • dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz przedstawicielach innych mniejszości religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie
 • czerwca powołanie w Bydgoszczy ogólnopolskiego Stowarzyszenia Cukrzyków Polskich od 1990 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, w 15 oddziałach zrzesza kilkaset
 • Bielsko - Biała. Dziedzictwo kulturowe, Jacek Zachara, Grzegorz Wnętrzak, Bogusław Chorąży, Piotr Kenig, Bielsko - Biała 2007, Stowarzyszenie Olszówka ISBN 83 - 918676 - 5 - X

Użytkownicy również szukali:

...
...
...