Poprzednia

ⓘ Marketing i Rynek
                                     

ⓘ Marketing i Rynek

Miesięcznik ukazuje się od 1994 r. Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów oraz do ich wykładowców.

                                     
  • programy partnerskie. Inne określenie na sieci afiliacyjne to marketing afiliacyjny. Rynek tego typu rozwiązań rośnie w tempie około 10 procent rocznie
  • Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. Autor sześciu książek z dziedziny marketingu i ekonomii. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem
  • zorientowanej na klienta propozycji wartości - nieodpartego powodu, dla którego rynek docelowy powinien kupić dany produkt. Marketing Kotler Philip.
  • kształcących w zakresie marketingu Philip Kotler jest autorem i współautorem podręczników i opracowań w dziedzinie marketingu Za najważniejszą pozycję
  • projektu analiza porównawcza ról i kompetencji Marketing i Rynek 4 2017, s. 22 - 31. Nowosielski S. red. Procesy i projekty logistyczne Wydawnictwo
  • silną korelację pomiędzy zaangażowaniem w marketing lojalnościowy a aktywnością konsumentów w obrębie rynku W ostatnich latach wszelkie działania zmierzające
  • Naukowych IHWiU Rynek regionalny : warunki sprawności funkcjonowania 1984 Warszawa, IRWiK Rynek regionalny : elementy ekonomiki i struktury rynku wewnętrznego
  • 2001 Philip Kotler, Marketing Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012 Michael E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo
  • marketingowa ang. Defensive Marketing Strategy jedna z możliwych reakcji na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów

Użytkownicy również szukali:

...
...
...