Poprzednia

ⓘ Agenda 2000
Agenda 2000
                                     

ⓘ Agenda 2000

Agenda 2000 – nazywana również pakietem Santera, ponieważ została przedłożona Parlamentowi Europejskiemu przez Jacques’a Santera. Jest to poprzedzony przez tzw. Białą Księgę, a opublikowany przez Komisję Europejską 18 lipca 1997 r. pakiet reform, który zawierał dwie podstawowe grupy zagadnień:

  • Propozycje dotyczące funkcjonowania Unii – średnioterminowe finansowanie Wspólnoty, reforma polityki rolnej oraz przedłużenie działania funduszy strukturalnych i funduszu kohezyjnego.
  • Podjęcie rokowań z krajami Europy Środkowej i Wschodniej o przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Dokument zawiera także opinie Komisji Europejskiej dotyczące wniosków o członkostwo w UE 10 państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypru. Opinie przyjęte później przez Radą Europejską w Luksemburgu 12/13 grudnia 1997 były podstawą decyzji rozpoczęcia 30 marca 1998 rokowań akcesyjnych z państwami określanymi mianem grupy luksemburskiej. Sam dokument został w marcu 1999 roku w Berlinie.