Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
                                     

ⓘ Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • 20 lipca 2006 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego została zainaugurowana działalność Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – wspólnego przedsięwzięcia Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiającego dostęp do cennych publikacji z domowego komputera
 • 15 stycznia 2003 ukazał się pierwszy numer Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego "SUPLEMENT”
 • 1 sierpnia 1991 po raz pierwszy w Cieszynie została zorganizowana Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej
 • 7 grudnia 2009 ogłoszono wyniki konkursu na projekt USiołka – maskotki Uniwersytetu Śląskiego
 • 12 października 2012 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej – wspólnej biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 7 listopada 2000 Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął uchwałę o powołaniu Wydziału Teologicznego
 • 8 czerwca 2018 Uniwersytet Śląski obchodził 50-lecie istnienia
 • 5 grudnia 2000 Wydział Radia i Telewizji otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego
 • 1 października 1992 ukazał się pierwszy numer "Gazety Uniwersyteckiej”
                                     

1. Władze uczelni

Władze uczelni w kadencji 2016–2020:

 • prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej: dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 • prorektor ds. badań naukowych: prof. dr hab. Andrzej Noras
 • prorektor ds. finansów i rozwoju: prof. dr hab. Michał Daszykowski
 • rektor: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • prorektor ds. kształcenia i studentów: prof. dr hab. Ryszard Koziołek
                                     

2. Podstawowe statystyki

Od rozpoczęcia działalności jako uniwersytet w 1968 do 2009 studia na tej uczelni ukończyło około 141 tysięcy absolwentów, w tym ponad 75 tysięcy po studiach dziennych.

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata z lutego 2017 roku, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, na świecie 891 pośród wszystkich typów uczelni.

                                     

3. Centra badawcze

 • Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami
 • Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego
 • Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim
 • Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych
 • Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego
 • Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
 • Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
 • Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną
 • Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA
                                     

4. Program dydaktyczny

Od 22 lutego 1983 roku w strukturze uczelni działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje dzięki współpracy z innymi uczelniami w Katowicach: SUM, AMuz., ASP oraz AWF.

                                     

5. Wydziały

Do 30 września 2019

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Katowice
 • Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Katowice
 • Wydział Nauk Społecznych Katowice
 • Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Katowice
 • Wydział Artystyczny Cieszyn
 • Wydział Teologiczny Katowice
 • Wydział Filologiczny Katowice/Sosnowiec
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Cieszyn
 • Wydział Prawa i Administracji Katowice
 • Wydział Infomatyki i Nauki o Materiałach Sosnowiec/Chorzów
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katowice

Od 1 października 2019

 • Wydział Teologiczny
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
 • Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
 • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Wydział Nauk Społecznych


                                     

6.1. Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe Jednostki naukowo-dydaktyczne

 • Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Uniwersytet Śląski Dzieci
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Śląski Maturzystów
 • Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli
 • Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe
 • Akademia Dyplomacji
 • Uniwersytet Śląski Młodzieży
 • Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych
 • Ośrodek Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej
                                     

6.2. Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe Jednostki wspólne z innymi podmiotami

 • Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim
 • Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
 • Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
 • Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego
 • Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego – English Language Centre
                                     

6.3. Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe Inne jednostki

 • Studenckie Studio Radiowe "EGIDA”
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice”
 • Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego "Gazeta Uniwersytecka”
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
 • Magazyn Studentów Uniwersytetu Ślaskiego "SUPLEMENT"
 • Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia”
                                     

7. Kampusy i budynki uczelniane

Siedziba władz uczelni i większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne uczelni zlokalizowane są w innych miastach województwa śląskiego: Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Od października 2001 r. do 30 września 2013 r. w Rybniku, Uniwersytet Śląski w Katowicach współtworzył razem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Politechniką Śląską kampus akademicki zwany Zespołem Szkół Wyższych. Do 2009 roku w Jastrzębiu Zdroju funkcjonował Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, początki tej jednostki dydaktycznej sięgają 1998 roku.

                                     

8. Badania naukowe

Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie parametrycznej jednostek naukowych oraz przyznanie statusu KNOW Centrum Studiów Polarnych, w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie ogłoszonym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Centrum uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. O status KNOW mogą ubiegać się m.in. jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

                                     

9. Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest stroną ponad 250 międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Jednocześnie uczelnia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych, należy również do międzynarodowych organizacji akademickich, w tym m.in.: IAU, CRE, AUDEM, IAUP, CBUR.

                                     

10. Rektorzy

 • Henryk Rechowicz – 1 października 1972–5 grudnia 1980
 • Andrzej Kowalczyk – 2016-2020
 • Ryszard Koziołek – 2020-2024
 • Maksymilian Pazdan – 1 grudnia 1990–31 sierpnia 1993, 1 września 1993–31 sierpnia 1996
 • Janusz Janeczek – 1 września 2002–31 sierpnia 2005, 1 września 2005–31 sierpnia 2008
 • Sędzimir Klimaszewski – 5 grudnia 1980–15 grudnia 1980 p.o., 16 grudnia 1980–30 września 1981, 1 czerwca 1982–30 grudnia 1984, 1 października 1984–30 września 1987, 1 października 1987–30 listopada 1990
 • Wiesław Banyś – 2008-2012 i 2012-2016
 • Kazimierz Popiołek – 2 lipca 1968–30 września 1972
 • August Chełkowski – 1 października 1981–16 I 1982
 • Tadeusz Sławek – 1 września 1996–31 sierpnia 1999, 1 września 1999–31 sierpnia 2002