Poprzednia

ⓘ Kazimierz Zarzycki
                                     

ⓘ Kazimierz Zarzycki

Syn Antoniego. W 1963 ukończył w studia na Wydziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, a w 1969 Centralną Szkołę Partyjną przy KC PZPR. W latach 1963–1966 był starszym asystentem w Katedrze Ekonomii Politycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1969–1971 był pracownikiem politycznym i osobistym sekretarzem pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach Edwarda Gierka.

Członek Związku Młodzieży Socjalistycznej 1957–1966, drugi sekretarz zarządu uczelnianego ZMS w WSE 1959–1962. Od 1961 do rozwiązania należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był pierwszym sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej PZPR studentów i młodszych pracowników nauki WSE 1962–1966, członkiem egzekutywy POP PZPR przy Polskim Radiu w Katowicach 1967–1968, pierwszym sekretarzem POP PZPR w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR 1968–1969, członkiem komitetu dzielnicowego, a następnie komitetu miejskiego PZPR w Katowicach 1973–1977, członkiem prezydium wojewódzkiej komisji kontroli partyjnej w Katowicach 1979–1981.

W latach 1966–1990 pracował w mediach państwowych. Był publicystą katowickiej rozgłośni Polskiego Radia 1966–1969, redaktorem naczelnym katowickiego dziennika "Wieczór” 1972–1979, zastępcą redaktora naczelnego "Trybuny Robotniczej” 1980, naczelnym redaktorem Ośrodka Telewizji Katowice 1981, komentatorem do spraw międzynarodowych "Trybuny Robotniczej” 1982 oraz redaktorem naczelnym tygodnika społeczno-kulturalnego "Tak i Nie” 1983–1990 i kwartalnika społeczno-artystycznego "Tak i Nie – Śląsk”.

Członek zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 1973–1980, od 1982 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL w latach 1987–1989 zasiadał w jego zarządzie głównym. Od 1982 działacz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w latach 1987–1989 przewodniczący rady wojewódzkiej PRON w Katowicach oraz członek Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON. W latach 1986–1989 członek Rady Społeczno-Gospodarcza przy Sejmie PRL. Od 1983 był członkiem rady społecznej przy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Od 1990 do 2001 był prezesem i prokurentem spółki prawa handlowego "Monopol”. Był radnym miasta Katowice. W latach 2001–2005 sprawował mandat posła na Sejm IV kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej wybranego w okręgu bielskim. W 2005 wycofał się z polityki, wracając do przedsięwzięć biznesowych i działalności publicystycznej.

Autor ponad 1100 artykułów publicystycznych z zakresu problematyki politycznej, społeczno-gospodarczej i międzynarodowej, wywiadów, esejów i artykułów problemowych, opublikowanych m.in. w "Trybunie Robotniczej”, "Tak i Nie” i "Wieczorze”. Jako korespondent autor około 200 tekstów z krajów europejskich oraz z Urugwaju, Brazylii, Turcji, Japonii i Filipin. Autor kilkuset audycji radiowych oraz ponad 100 programów telewizyjnych i kilku filmów dokumentalnych.

Zmarł 16 kwietnia 2020. Został pochowany 20 kwietnia 2020 na Cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu.

                                     

1. Odznaczenia i wyróżnienia

 • Nagroda Miasta Katowice 1977
 • Medal Czechosłowackiego Związku Młodzieży
 • Złota Odznaka "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”
 • Nagroda Wojewody Katowickiego 1976, 1984
 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury”
 • Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1999
 • Krzyż "Za Zasługi dla ZHP”
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Nagroda Prezesa Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch” 1985
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
                                     
 • Janusz Zarzycki ps. Wojtek ur. 15 kwietnia 1914 w Pruszkowie, zm. 15 lutego 1995 w Warszawie polski architekt i polityk, generał dywizji Wojska Polskiego
 • in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg red. Kraków: Instytut Botaniki
 • Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki red. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2001. ISBN 83 - 85444 - 85 - 8. Zarzycki K., Kaźmierczakowa
 • in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg red. Kraków: Instytut Botaniki
 • in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg red. Kraków: Instytut Botaniki
 • in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg red. Kraków: Instytut Botaniki
 • Akademii Nauk, 2016. ISBN 978 - 83 - 61191 - 88 - 9. Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki red. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk: Instytut
 • in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg red. Kraków: Instytut Botaniki
 • in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg red. Kraków: Instytut Botaniki

Użytkownicy również szukali:

...
...
...