Poprzednia

ⓘ Order Australii
Order Australii
                                     

ⓘ Order Australii

Order Australii – najwyższe odznaczenie państwowe Australii przyznawane za wkład w rozwój kraju poprzez znaczące dokonania.

                                     

1. Historia i klasy

Order został ustanowiony 14 lutego 1975 na mocy patentu królewskiego wydanego przez Elżbietę II działającą w tym momencie jako królowa Australii. Wcześniej obywatele australijscy dekorowani byli odznaczeniami brytyjskimi zresztą do dziś są do tego uprawnieni, łącznie z tytułami szlacheckimi. Po pewnych modyfikacjach, patent uzyskał wymaganą dla jego ważności kontrasygnatę australijskiego premiera był nim wówczas Malcolm Fraser i 24 maja 1976 nabrał mocy prawnej.

Pierwotnie order przyznawany był w pięciu klasach od najwyższej:

  • Rycerz lub Dama Knight or Dame
  • Oficer Officer
  • Medalista Orderu Medal of the Order of Australia
  • Członek Member
  • Kawaler Companion

W 1986 klasa Rycerzy i Dam została zniesiona kolejnym patentem królewskim, najwyższą klasą była od tego czasu klasa Kawalerów. W 2013 klasa Rycerzy i Dam została przywrócona przez królową na prośbę premiera Tonyego Abbotta, przy czym wprowadzono jednocześnie zasadę, iż order tej klasy mogą otrzymać maksymalnie cztery osoby rocznie. Rycerze mogą dopisywać przed nazwiskiem tytuł Sir, a Damy tytuł Dame. Gubernator generalny Australii z urzędu zostaje Rycerzem lub Damą w chwili objęcia stanowiska.

                                     

2. Procedura nadawania

Kandydatów do orderu może zgłosić każdy. Propozycje są rozpatrywane przez apolityczną Radę Orderu Australii, a formalnego nadania orderu dokonuje w imieniu królowej gubernator generalny Australii. Listy odznaczonych ogłaszane są dwa razy do roku – w styczniu i czerwcu. Przed publikacją nazwisk, uhonorowane osoby są poufnie informowane o wyróżnieniu i proszone o wyrażenie zgody na jego przyjęcie.