Poprzednia

ⓘ Zamieszańcy
Zamieszańcy
                                     

ⓘ Zamieszańcy

Zamieszańcy – rusińska grupa etnograficzna, osiadła na terenie Pogórza, na północ od Krosna.

Osiedli oni tam w okresie zasiedlania Pogórza, czyli w XV–XVI wieku, na jedynym nie zajętym jeszcze terenie, czyli na terenach najwyższych, o najgorszych warunkach fizjograficznych i glebowych. Był to teren znajdujący się na zachód od tradycyjnej etnograficznej granicy polsko-ruskiej sprzed 1341.

Założyli oni 10 miejscowości, otoczonych wsiami polskimi. Z miejscowości tych 8 znajdowało się na zwartym obszarze osadnictwa ruskiego, a dwie Gwoździanka i Blizianka samotnie poza nim.

W końcu XVIII wieku znajdowało się tutaj 4722 mieszkańców, w tym 4318 Rusinów 91.5%, 316 Polaków 6.7% oraz 88 Żydów 1.9%. W ciągu 150 lat liczba ludności wzrosła dwukrotnie i wynosiła w 1930 8890 osób, w tym 7595 Rusinów 85%, 1230 Polaków 14% i 65 Żydów 1%. Procentowy wzrost ludności polskiej spowodowany został częściową polonizacją Rusinów we wspomnianych dwóch oddalonych miejscowościach.

W końcu XIX w. rozpoczęły się masowe wyjazdy zarobkowe miejscowej ludności do Ameryki. Na początku XX wieku przebywało tam na stałe lub czasowo ponad 10% ogółu mieszkańców.

Po ostatniej wojnie grupa ta przestała istnieć na terenie zachodniego Pogórza. W ponad 90% została ona przesiedlona w głąb ZSRR.

Przez otaczającą ich ludność polską obszar ten nazywany był "Rusią”, a ludność Rusinami. Przez mieszkających bardziej na południe Łemków nazywani byli natomiast Zamieszańcami, ze względu na zamieszkiwanie wśród ludności polskiej.

                                     
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy
  • Ormianie Romowie Rosjanie Słowacy Tatarzy Ukraińcy Żydzi inne Bojkowie Głuchoniemcy Podlaszucy Poleszucy Urzeczanie Wilamowianie Zamieszańcy

Użytkownicy również szukali:

zamieszańcy zespół,

...
...
...