Poprzednia

ⓘ Indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę
                                     

ⓘ Indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę

Indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę – amerykański indeks służący do prognozowania przyszłych informacji na temat gospodarki. Jest wyliczany przez The Conference Board, pozarządową organizację, na podstawie 10 głównych wskaźników ekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych. W ogólnych założeniach wartość tego wskaźnika ma spadać przed pojawieniem się recesji, zaś jej wzrost ma sygnalizować przyszły wzrost gospodarczy.

Jednym z problemów w zastosowaniu indeksu wskaźników wyprzedzających koniunkturę jest to, że czas pomiędzy sygnałem recesji a rzeczywistym momentem jej wystąpienia przyjmuje różne długości. W niektórych przypadkach indeks wyprzedzający koniunkturę zawiódł, podając fałszywe sygnały o zbliżającej się recesji.

10 składników indeksu dla USA:

  • Różnica stóp procentowych 10-letnich obligacji i funduszy Rezerwy Federalnej.
  • Nowe zamówienia w przemyśle.
  • Wartość giełdowego indeksu S&P 500.
  • Nowe zamówienia na dobra kapitałowe nieuwzględniające zamówień przemysłu zbrojeniowego.
  • Indeks oczekiwań konsumentów.
  • Wskaźnik M2 skorygowany o inflację.
  • Nowo rejestrowani bezrobotni.
  • Pozwolenia na budowę domów.
  • Osiągi sprzedawców wyniki sprzedaży.
  • Średnia długość tygodnia pracy.

Indeks ten w latach 1959-2001 przewidział 7 recesji, jednocześnie dając 5 fałszywych sygnałów.

The Conference Board oblicza także podobny wskaźnik wyprzedzający koniunkturę dla innych dużych państw i grup państw i wtedy bierze nieco inne główne wskaźniki ekonomiczne, zależnie od kraju.