Poprzednia

ⓘ Eksmatrykulacja
                                     

ⓘ Eksmatrykulacja

Eksmatrykulacja – usunięcie osoby z grona studentów uczelni.

Powody eksmatrykulacji zapisane są w statutach uczelni. Zazwyczaj jest to niezaliczenie obligatoryjnego przedmiotu w wyznaczonym do tego terminie, plagiat pracy zaliczeniowej, nieuiszczenie opłaty za studia itp.